Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 22 – 28/10/2015 – Câu chuyện “Hãy đi và đừng phạm tội nữa”

Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ trình bày những đề tài sau:
• Sức mạnh của người Kitô hữu hệ tại ở việc biết mở cửa tâm hồn với Thánh Linh
• Thiên Chúa không dừng lại. Ngài luôn bước ra để tìm kiếm chúng ta và Ngài yêu chúng ra bằng một tình yêu không biên giới
• Lòng trung thành
• Diễn từ kết thúc Thượng Hội Đồng Giám Mục của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Bên cạnh đó là câu chuyện “Hãy đi và đừng phạm tội nữa”

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: