Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 26/02 – 04/03/2015

• Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta tất cả mọi tội lỗi
• Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta ngay cả trước đường biên cuối cùng của cuộc đời
• Câu chuyện Chúa Giêsu làm sóng yên biển lặng
• Mục tiêu của hành trình hoán cải
• Hãy tự phán xét chính mình trước

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.- Thánh Albertus Magnus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: