Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 12/03 – 18/03/2015

• Hãy tha thứ để được thứ tha
• Những tâm hồn chai đá
• Những dụ ngôn cuối cùng của Chúa Giêsu
• Sứ mệnh và ơn gọi của người cao niên
• Tình yêu của Thiên Chúa là nhưng không và vô hạn

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: