Vui Học Thánh Kinh – Lễ Thánh Gia Thất

Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,13-15.19-23

Đức Giêsu trốn sang Aicập và các anh hài bị giết

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14 Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Aicập.

19 Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Aicập, 20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” 21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel. 22 Nhưng vì nghe biết Áckhêlao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giuđê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê, 23 và đến ở tại một thành kia gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nadarét.

13 When they had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, “Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him.”

14 Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt.

15 He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled, “Out of Egypt I called my son.”

19 When Herod had died, behold, the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt 20 and said, “Rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child’s life are dead.” 21 He rose, took the child and his mother, and went to the land of Israel.

22 But when he heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod,  he was afraid to go back there. And because he had been warned in a dream, he departed for the region of Galilee.

23 He went and dwelt in a town called Nazareth, so that what had been spoken through the prophets might be fulfilled, “He shall be called a Nazorean.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)

a. Vua Hêrôđê Cả
b. Vua Ácrippa
c. Vua Áckhêlao
d. Vua Hêrôđê Antipa

2. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)

a. Đất Aicập
b. Nước Xyri
c. Xứ Galilê
d. Đất Ảrập

3. Đây là lời của ngôn sứ Hôsê nói: (Mt 2,15)

a. Ta đã đưa Con Ta về niềm Đất Hứa.
b. Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.
c. Ta đẫn đưa Con Ta về miền Galilê
d. Ta sẽ nuôi dưỡng Con Ta ở Ai Cập.

4. Gia đình thánh gia trở về miện Galilê thòi vua nào kế vị vua Hêrôđê Cả ? (Mt 2,22)

a. Vua Pharaô
b. Vua Ácrippa
c. Vua Áckhêlao
d. Vua Hêrôđê Antipa

5. Đây là nơi cư ngụ của Đức Giêsu thời niên thiếu. (Mt 2,23)

a. Betania
b. Nadarét
c. Bêlem
d. Caphácnaum

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đất Ai cập? (Mt 2,14)2. Đất nước Hài Nhi lánh nạn. (Mt 2,14)3. Người đã báo mộng cho ông Giuse biết để đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn đi. (Mt 2,13)

4. Làng quê nơi cư ngụ của Đức Giêsu thời niên thiếu.    (Mt 2,23)

5. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)

6. Miền đất Đức Giêsu ở thời niên thiếu. (Mt 2,22)

7. Đây là hành động của vua Hêrôđê với Hài Nhi Giêsu. (Mt 2,13)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Người sẽ được gọi là người Nadarét.” (Mt 2,23)

***Giải đápVUI HỌC THÁNH KINH

LỄ THÁNH GIA THẤT

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Trên đường tị nạn

* Tin Mừng Thánh Mátthêu 2,14: Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Aicập.

II. TRẮC NGHIỆM

1. a. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,13)
2. a. Đất Ai cập (Mt 2,13)
3. b. Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập (Mt 2,15)
4. c. Vua Áckhêlao (Mt 2,22)
5. b. Nadarét (Mt 2,23)

III. Ô CHỮ

1. Giuse (Mt 2,14)
2. Ai Cập (Mt 2,14)
3. Sứ Thần Chúa (Mt 2,13)
4. Nadarét (Mt 2,23)
5. Hêrôđê Cả (Mt 2,13)
6. Galilê (Mt 2,22)
7. Tìm giết (Mt 2,13)Hàng dọc: Gia Thất
Chuyên Mục: Vui Học Thánh Kinh  Từ khóa:

Đức Mẹ Maria là Đấng khiết tịnh, cho nên Mẹ yêu mến người khiết tịnh.- Thánh John Damascene

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: