Phận vụ Trưởng trong Legio Mariae

Trong bốn ủy viên thì phận vụ trưởng là nặng nề nhất bởi lẽ cần phải giữ đúng đường lối của Legio “ Trưởng chủ tọa các phiên họp praesidium ( các cấp hội đồng ) và điều hành mọi việc = phân công và nhận tường trình công tác của các hội viên. Trưởng phải nhớ mình là đại diện của Legio để trung thành áp dụng đường lối Legio đến từng chi tiết. Làm đại diện không đúng trách nhiệm tức là thất tín với Legio. Tòa án quân sự trần gian gọi đây là tội “ phản quốc” và can phạm phải bị kết án rất nặng nề” ( TB chương 34 Câu 371 ).

Là đại diện của Legio đó là danh xưng vô cùng cao quý nhưng cũng  phải lãnh lấy trách nhiệm hết sức nặng nề. Có chu toàn trách nhiệm  mới xứng là đại diện. Ngược lại sẽ bị kết án và sự kết án ấy sở dĩ nặng nề  là bởi đã phản lại đường lối của Legio. Đối với thế gian thì  tội phản bội  là phản quốc. Còn người có đạo mà lại đi trái với con đường đạo thì không  bao giờ  có thể đến được với Đạo tức  đến với Chúa. Tại sao trái với con đường đạo thì không thể đến với Chúa ? Lý do bởi vì Chúa chính là con đường “ Ta là đường là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến được  với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6).

Một khi Đức Kito đã nói không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Điều ấy có nghĩa Đức Kito là con đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha, không thể có bất cứ con đường nào khác dù là triết, khoa học hay đạo giáo nào. Nhất định là phải đi theo con đường  Đức Kito để đến với Chúa Cha. Tuy nhiên đi theo đường này là rất khó bởi đây là đường thập giá bỏ mình “ Ai muốn theo Ta thì phải bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo” ( Mt 16, 24 ). Đường thập giá bỏ mình là đường rất khó  thế nhưng Thiên Chúa là Đấng quan phòng mọi sự và sự quan phòng ấy đã có trong kế hoặch của Ngài  là Đức Maria “ Từ nguyên thủy khi chưa có vũ trụ Đức Maria đã có trong ý hướng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là Đấng đầu tiên đã nói về Đức Mẹ và hoặch định cho Người một sứ mạng mà ai cũng phải công nhận là độc đáo” ( TB chương 39 Câu 449 ).

Công nhận sứ mạng của Đức Mẹ là độc đáo, vậy sự độc đáo ấy là  ở chỗ nào ? Xin thưa đây chính là tiếng Xin Vâng của Đức Maria khi nhận lời làm Mẹ  Đấng Cứu Thế “ Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” ( Lc 1, 38 ). Chỉ với một tiếng Xin Vâng  nhỏ nhẹ âm thầm ấy mà Chúa Cứu Thế đã ra đời.  Kể từ đây toàn bộ việc sống đạo của chúng ta cũng chỉ tùy thuộc vào Tiếng Xin Vâng ấy thôi, vì rằng Xin Vâng tức là vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa. Đức Kito nói “ Chẳng phải mỗi kẻ nói cùng Ta rằng = Lạy Chúa, lạy Chúa  mà vào được Nước Trời đâu. Nhưng chỉ những kẻ biết làm theo Thánh ý Cha Ta ở trên trời” ( Mt 7, 21).

Lời Chúa đã cho thấy tất cả việc sống đạo chỉ tóm gọn ở tiếng xin vâng. Thế nhưng  để có thể biết vâng theo Thánh Ý là việc bất khả  nếu không có Đức Maria làm Mẹ. Hội viên Legio trước hết cũng là người có đạo tức là người đi theo con đường Đức Kito. Tuy nhiên có khác ở chỗ chúng ta còn là Tông Đồ là chiến sĩ của Mẹ. Là chiến sĩ thì phải hoàn toàn tuân thủ mệnh lệnh của chủ tướng mình là Đức Maria Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội  đồng thời cũng là Người Nữ đạp giập đầu rắn Satan “ Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và Người Nữ, giữa dòng dõi mi cùng dòng dõi Người Nữ. Người sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì rình cắn gót chân Người ( St  3,15)

Đã là hội viên, dù ở bất cứ địa vị nào cũng là chiến sĩ của Mẹ mà đã là chiến sĩ thì phải tuân theo mệnh lệnh chủ tướng mình là Đức Maria. Dẫu vậy trong hệ thống Legio thì người trưởng nắm giữ vai trò quan trọng bậc nhất. Trưởng làm đúng thì hội viên đúng, trưởng sai thì tất cả đều sai “ Rau nào sâu nấy, trưởng lỗi sao, présidium có lỗi y như vậy. Thấy sai mà để vậy, họ sẽ tái phạm và trở nên thảm hại hơn.( TB câu 371 số 2o nhỏ). Thấy sai mà để vậy thì sẽ tái phạm và ngày càng trở nên thảm hại hơn. Tuy nhiên vấn đề ở đây là cần phải nhận ra…cái sai. Có nhận biết đó là sai thì …mới sửa được sai, ngược lại sai lại cho là đúng thì…quả hết thuốc chữa !!!

Làm sao để nhận ra cái sai, đó là bí quyết của Legio khi trao cho người trưởng phận vụ phải trung thành áp dụng đường lối Legio đến từng chi tiết. Sở dĩ nói đây là bí quyết bởi vì hễ cứ trung thành áp dụng đường lối đến từng chi tiết thì không bao giờ sợ sai. Cứ áp dụng đường lối đến từng chi tiết thì không  sợ sai và những chi tiết ấy  đã được quy định trong Hệ  Thống Cố Định Của Legio “ Hội viên không có quyền thay đổi các quy luật hay cách thực hành. Hệ thống mô tả đây là hệ thống của Legio. Mỗi thay đổi dù nhỏ bé đến đâu cũng không tránh khỏi biến đổi khác. Và không bao lâu tổ chức Legio chỉ là hữu danh vô thực. một khi biết đơn vị nào thay đổi như vậy Legio sẽ không ngần ngại khai trừ đơn vị ấy dù họ đã thể hiện những công tác có giá trị” ( TB chương 20- Câu 241).

Ngoài bốn phận vụ chính yếu trong “ Huấn Dụ Thường Xuyên” buộc hội viên các cấp phải tuân giữ. Quy luật Legio còn thể hiện cho đến từng chi tiết về  thứ tự chương trình họp, phần nào trước, phần nào sau, mỗi phần diễn ra trong bao lâu. Cách trưng dọn bàn thờ, vị trí chỗ ngồi cho từng ủy viên, tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm phải cao đúng 60 cm, cao hơn hay thấp hơn đều sai. Chũ Legio Mariae thêu lên khăn nhưng không được thêu danh hiệu của présidium…..Tất cả những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ bé  như làm dấu Thánh Giá khi nào, trong buổi họp khi nào đứng khi nào quỳ hoặc ngồi cũng đều được quy định cách rõ ràng.

Cứ theo đúng những quy định cho đến từng chi tiết  thì không bao giờ sợ sai bởi lẽ thực hành như thế tức  là bỏ đi ý riêng mình để vâng theo Thánh Ý Chúa. Tuân thủ quy luật Legio đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy chẳng những khiến cho hoạt động Legio trở nên hết sức dễ dàng mà cũng chỉ có như thế mới tạo được công phúc trước mặt Chúa. Nói là dễ bởi vì để tuân giữ những quy định ấy thì bất kể là ai cũng làm được. Còn về tạo công phúc thì đây chính là việc kết hợp với Đức Mẹ để biết  Xin Vâng trong mọi hoàn cảnh mọi điều kiện của cuộc sống. Không có việc làm nào đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng kết hợp với Đức Mẹ trong tư tưởng lời nói việc làm bởi lẽ nó nằm trong kế hoặch quan phòng của  Ngài.

Legio Mariae mệnh danh là một Đạo Binh và quả thật nó chính là vậy. Mặt khác đạo binh này chỉ có thể chiến đấu và chiến thắng kẻ thù Satan “ Đứa lừa dối cả và thiên hạ” ( Kh 12, 9) một khi toàn thể hội viên chúng ta biết kết hợp và vâng phục cách tuyệt đối mệnh lệnh của thủ lĩnh tối cao là Đức Maria. Mệnh lệnh ấy đã được trao phó cho các cấp trưởng của Legio, đây là một vinh dự lớn nhưng cũng thật hết sức nặng nề./.

Phùng  Văn  Hóa

Chuyên Mục: 2. Legio Mariae 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: