Học Thủ Bản: Chương 9 HỘI VIÊN VỚI NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ

Thủ Bản số lề 97-118   –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

94) Đặc tính siêu nhiên của phận vụ hội viên Legio là gì ?
* Hội viên phải hết sức kính nhường khi đến gần kẻ khác không chỉ vì lý do xã giao mà còn vì nhìn thấy và hầu hạ Chúa Kitô trong anh em.

95) Hai nguyên tắc căn bản mà hội viên Legio phải am hiểu về giáo thuyết Nhiệm Thể là gì ?
* Những nguyên tắc này là nền tảng chính của đời hy sinh, của kỷ luật và sự hoà hợp trong nội bộ Legio:
* Phải cung kính Chúa Kitô trong các uỷ viên và trong anh em đồng đội.
* Có tinh thần kết hợp chặt chẽ với Đức Mẹ để qua con người Legio, chính Mẹ làm việc.

96) Ai đưa ra giáo thuyết Nhiệm Thể ? Trong trường hợp nào ?
* Chính Chúa Giêsu tuyên bố khi ánh sáng Chúa quật ngã Phaolô: “Ta là Giesu mà ngươi đang khủng bố” (Cv 9,4).Chúa đã đồng hoá Chúa với các tín hữu mà Phaolô đang lùng bắt.

97) Hãy giải thích câu “Hội Thánh là Nhiệm Thể và là sự sung mãn của Chúa Kitô” (Ep 1,22)
* Nhờ phép Rửa Tội ta được kết chặt vào với Chúa Kitô như đầu với các chi thể trong một thân thể. Chúa Kitô là đầu, chúng ta là các chi thể. Do đó giữa đầu và các chi thể cũng như các chi thể với nhau, đều cùng có nghĩa vụ thiêng liêng.

98) Tại sao nói Nhiệm Thể của Chúa Kitô là trọng tâm các tín hữu ?
* Bí Tích Rửa Tội thiết lập mối tương giao giữa Chúa Kitô và linh hồn ta (Nhiệm Thể Chúa Kitô được thiết lập)
* Bí Tích Thánh Thể và các Bí Tích khác tăng cường sự hoà hợp giữa Nhiệm Thể và Đầu (Nhiệm Thể Chúa Kitô đang hoạt động)
* Tất cả đời sống siêu nhiên và mọi ơn ban cho ta đều là kết quả của ơn cứu chuộc.
* Nhiệm Thể làm việc là chính Chúa Kitô làm việc.

99) Vai trò của Mẹ trong Nhiệm Thể Chúa Kitô là gì ?
* Đức Mẹ cưu mang và sinh Chúa Kitô trọn vẹn (Nhiệm Thể với đầy đủ chi thể tốt đẹp, hoà đồng, hoàn hảo)
* Do quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ là linh hồn, là nguồn sống của Nhiệm Thể.
* Trong Nhiệm Thể Đức Mẹ là cổ (trung gian phổ quát giữa Đầu và Nhiệm Thể) và là trái tim (phát sinh và nuôi dưỡng đời sống siêu nhiên).

100) Trong vai trò là Mẹ Nhiệm Thể, Đức Maria đã làm gì cho thân Mầu Nhiệm ?
* Đức Maria đã yêu mến, chăm sóc các chi thể là thân Mầu Nhiệm Chúa, từ vị cao cấp nhất đến các giáo hữu thường, như đã yêu mến, nuôi dưỡng thân mình Chúa Con.
* Đức Mẹ đã mời chúng ta đến giúp Người trong việc chăm sóc các chi thể. Và ai liên kết với Mẹ chặt chẽ sẽ phục vụ anh em tốt đẹp.

101) Phận sự của hội viên Legio trong Nhiệm Thể Chúa là gì ?
* Chỉ dẫn, an ủi và soi sáng anh em.

102) Chúa Kitô trong đời sống Hội Thánh là gì ?
* Chính Chúa Kitô đang sống trong Hội Thánh và nhờ Hội Thánh sứ mạng của Chúa được tiếp tục. Nghĩa là Hội Thánh diễn lại cuộc đời Chúa Cứu Thế qua các giai đoạn của đời Người.
* Chúa Kitô, thủ lãnh Giáo Hội, mời gọi mỗi tín hữu đóng vai trò của mình trong việc xây dựng Nhiệm Thể Chúa.

103) Tại sao việc tham gia hoạt động Tông Đồ lại quan trọng ?
* Vì mỗi chúng ta là một chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, có trách nhiệm liên đới chặt chẽ với nhau như các chi thể cần lẫn nhau. Vì thế Chúa sẽ nói với ta: “Cha cần con giúp Cha trong việc cứu rỗi và thánh hoá các linh hồn”

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: