Học Thủ bản Chương 19. HỘI VIÊN VỚI BUỔI HỌP

Thủ bản số lề 215 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

209) Tại sao ta phải tôn trọng họp ?
* Để duy trì mối liên lạc giữa các đơn vị với nguồn sống.
* Để tăng cường hiệu lực sự hoà hợp giữa các hội viên trong đường lối Legio.

210) Tại sao phải tôn trọng Praesidium ?
* Hội viên tôn trọng Praesidium sẽ được Praesidium truyền sức sống và tinh thần Legio.

211) Để được tôn trọng Praesidium phải thế nào ?
* Để xứng đáng với vai trò lãnh đạo, Praesidium phải cao hơn mức trung bình của hội viên.
* Praesidium phải tôn trọng quy luật và theo đúng chương trình buổi họp và cách thức chung.
* Praesidium phải nêu gương chuyên cần, không vì lý do gì mà chuẩn việc hằng tuần, trừ trường hợp bất khả kháng.

212) Điều kiện của phòng họp có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Legio ?
* Phòng họp thiếu ánh sáng và khí mát làm buổi họp không thoải mái ảnh hưởng đến triển vọng của Praesidium
* Chỗ ngồi không ổn định làm tổn thương đến tinh thần trật tự của Legio
* Giờ họp không thuận tiện sẽ không bảo đảm cho việc họp và công tác Legio

213) Thời hạn của 1 buổi họp Praesidium là bao nhiêu ?
* Không quá 1 giờ 30 phút nhưng không dưới 1 giờ.

214) Trường hợp hội viên đến muộn về sớm thì sao ?
* Không chấp nhận trường hợp hội viên thường xuyên đến trễ về sớm. Nếu phải đến trễ, hội viên quỳ đọc kinh khai mạc. Nếu phải về sớm hội viên quỳ đọc kinh bế mạc.

215) Đặc tính quý báu của Legio là gì ? Làm thế nào để duy trì ?
* Tuân phục kỷ luật là đặc tính của người Legio. Do đó Legio phải nắm chắc và phát triển tinh thần kỷ luật nơi hội viên. Legio dùng kỷ luật như khí cụ thực hiện chương trình Đức Mẹ.
* Để duy trì kỷ luật, Legio phải tôn trọng trật tự, nghĩa là: phải giữ phiên họp cho đúng trật tự đã ổn định; Mỗi người làm phận sự của mình; Làm mọi việc như Trinh Nữ Maria đã làm. Phải đúng giờ quy định.

216) Legio quan niệm thế nào về buổi họp ? * Họp là cầu nguyện. Và việc cầu nguyện trong buổi họp làm cho buổi họp trở nên siêu nhiên, làm cho hội viên thêm anh dũng và cố gắng. Vì thế việc nguyện kinh phải cung kính, không vội vàng. Chuỗi Mân Côi cần cho buổi hội như hơi thở cần cho thể xác, cho dù việc đạo đức này đã được làm trong nhà thờ.

217) Việc đọc thêm kinh khác trong buổi họp có được không ?
* không. Không cho phép thêm vào kinh Legio các ý chỉ đặc biệt. Vả lại các kinh Legio quy định trong buổi họp đã đủ dài.

218) Tường trình có lỗi đức khiêm nhượng không ?
* Không, trái lại tường trình không đầu đủ là kiêu ngạo trá hình, là muốn tránh sự kiểm soát chặt chẽ của praesidium.
* Không giám tường trình với Praesidium là không tín nhiệm Praesidium.
* Khiêm nhượng là đơn sơ, ngoan ngoãn tuân kỷ luật, cố làm tròn phận sự. Mỗi phúc trình là một viên gạch xây dựng buổi họp.

219) Thái độ của hội viên trong buổi họp phải thế nào ?
* Thuận hoà: phải tránh các tật xấu: hiếu thắng, chỉ trích, nóng nảy, chua chát, nghi ngờ, ra vẻ người lớn.
* Bình đẳng: không nói chuyện cười giỡn với người bên cạnh, vì bất cứ việc gì trong buổi họp đều liên quan đến mọi người.
* Tự do phát triển nhưng không thách thức, thiếu lễ độ. Lắng nghe, chấp nhận lời phê bình.

220) Bảo mật là điều tối quan trọng của Legio, tại sao ?
* Tiết lộ những gì nghe thấy trong phiên họp Praesidium là phản bội Legio. Nếu ai lỗi phạm, phải yêu cầu họ ra khỏi Legio.

221) Buổi họp là cần thiết nâng đỡ hội viên đứng vững trong hàng ngũ Legio, tại sao ?
* Vì dựa vào sức lực của lời cầu nguyện chung trong buổi họp, bầu không khí gia đình của buổi họp, việc tường trình những việc đã làm của từng hội viên, tình bằng hữu chân thành, sự hấp dẫn, linh động, điều hoà do buổi họp hằng tuần của Praesidium.

222) Bạn nghĩ sao khi nói Praesidium là “sự hiện diện của Đức Maria” ? * Praesidium đặt dưới quyền sử dụng của Đức Mẹ một nhóm những tâm hồn mộ mến trợ giúp Người trong sứ mạng cao cả là “đem chính Nguồn Sống đổi mới mọi sự” (ALMD 56) đến cho thế giới.
* Vì thế mỗi Praesidium phải sống đúng lý tưởng để đem đến cho môi trường hoạt động sức sống, sự đổi mới, sự kính phục, lời giải đáp…

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Người yêu mến Đức Mẹ rất dễ dàng tìm được Thiên Chúa.- Thánh Albertus Magnus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: