Học Thủ Bản Chương 16. NGÀNH PHỤ TÁ

174) Nghĩa sĩ là gì ?
* Nghĩa sĩ là hội viên hoạt động ở mức cao hơn vì ngoài nhiệm vụ hội viên hoạt động, họ còn phải làm thêm: mỗi ngày đọc trọn bản kinh Tessera – Dâng lễ và rước lễ hằng ngày – Đọc kinh nhật tụng mỗi ngày.

175) Giá trị của bậc nghĩa sĩ :
* Làm nghĩa sĩ là tham dự vào đời sống cầu nguyện mật thiết bên trong bởi vì dâng lễ và rước lễ hằng ngày là đi vào trung tâm mục vụ của Hội Thánh, là tái hiện việc làm cao cả nhất của Chúa Kitô.

176) Có thể thay kinh nhật tụng bằng những kinh nguyện ngắn khác được không ? Tại sao ?
* Ngoài những quy định về kinh nhật tụng, không thể thay thế kinh nhật tụng bằng những kinh nguyện ngắn khác vì: Kinh nhật tụng là kinh chính thức của Hội Thánh, được kết thành từ nhiều Thánh Vịnh, chính Chúa Giêsu đứng đầu để nguyện kinh này, là kinh của Chúa Thánh Thần soi sáng.

177) Bậc tán trợ là gì ? Bổn phận của hội viên tán trợ là gì ?
* Là chiến sĩ của Đức Mẹ, dành cho linh mục, tu sĩ, giáo dân không thể hoặc không muốn làm hội viên hoạt động nhưng dâng mình phục vụ bằng cầu nguyện theo ý Legio.
* Đọc trọn bản kinh Tessera hằng ngày.

178) Bảo trợ là gì ? Bổn phận của hội viên bảo trợ là gì ?
* Hội viên tán trợ tiến lên một bậc nữa gọi là bảo trợ. Nếu là tu sĩ gọi là bảo trợ tu sĩ, là giáo dân gọi là bảo trợ giáo dân.
* Hội viên bảo trợ ngoài việc đọc kinh Tessera, còn sẵn sàng dâng lễ, rước lễ, đọc kinh nhật tụng hằng ngày.

179) Hình ảnh nào nói lên tầm quan trọng của hai bậc tán trợ và bảo trợ ?
* Tán trợ và bảo trợ được ví như cánh chim. Chim bay được là nhờ đôi cánh. Cánh càng rộng càng đập mạnh, chim bay càng cao càng xa.
* Cũng thế, càng nhiều tán trợ, bảo trợ trung thành cầu nguyện, lý tưởng phục vụ của Legio càng dễ dàng vượt qua mọi trở ngại.

180) Một hình ảnh khác nói lên tầm quan trọng của bậc bảo trợ là gì ?
* Lời cầu nguyện của bảo trợ giống như đòn bẩy mà Legio là điểm tựa, Nhờ đó có thể nâng bổng những linh hồn quá nặng trên địa cầu và bứng sạch mọi rắc rối (giống như câu nói của Arechimède: cho tôi một điểm tựa và một đòn bẩy, tôi sẽ nhấc bổng địa cầu)

181) Tán trợ còn được so sánh với hình ảnh cụ thể nào khác ?
* Nhiệm vụ của tán trợ rất cần thiết như các lao công tiếp tế binh lương. Tán trợ chính là lực lượng hậu cần tiếp tế cho các đơn vị chiến đấu (hội viên hoạt động) khỏi cạn lương kiệt sức.

182) Có phải hội viên tán trợ cho một praesidium nào thì lời cầu nguyện chỉ sinh ích lợi cho praesidium đó không ?
Thưa không. Lời cầu nguyện của tán trợ có giá trị phổ quát vì :
* Đức Mẹ là Nữ Vương Legio, Nữ Vương Hoàn Vũ, nên lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ sẽ được Đức Mẹ dùng cho nơi nào thiếu thốn nhất, nơi lời cầu nguyện của chúng ta phát sinh kết quả dồi dào.
* Tán trợ là thành viên của đại gia đình Legio (trên hoàn vũ) nên hội viên đang tham gia mặt trận ở tận bốn phương trời xa xăm vì các linh hồn, và trận tuyến tuỳ vào lời cầu nguyện của các anh chị em.

183) Khi một người từ chối làm tán trợ với lý do đã tận hiến hết cho Đức Mẹ, cho xứ truyền giáo rồi, bạn trả lời sao ?
* Nếu của cải vật chất là giới hạn thì của cải thiêng liêng lại có giá trị vô hạn. Khi bạn băn khoan muốn giúp Legio đã là lời cầu nguyện rồi. Nên nếu bạn vào Legio với ý chí mới của bạn thì chính Đức Mẹ sẽ làm ý chí đó sinh ích lợi thêm mà không hại gì đến ý chí đã có.
* Các việc lành qua tay Mẹ sẽ trở nên tinh khiết, có giá trị đền tội, sinh ơn và gia tăng công nghiệp

184) Nghĩa sĩ và bảo trợ giống nhau và khác nhau ở điểm nào ?
* Giống nhau: đọc trọn bản kinh Tessera, dâng lễ, rước lễ, đọc kinh nhật tụng mỗi ngày.
* Khác nhau: Hội viên nghĩa sĩ họp hằng tuần và công tác hai giờ. Hội viên bảo trợ thì không.

185) Các đoàn viên thuộc các hội đoàn khác muốn làm tán trợ có bị trở ngại ?
* không trở ngại mà còn làm cho hoạt động của họ thêm đắc lực: chủ quyền, đặc tính và kinh nghiệm của đoàn vẫn nguyên vẹn. Vì kinh nghiệm của tán trợ dâng hiến để tôn vinh Đức Mẹ Diễm Phúc chứ không phải để cầu nguyện riêng cho Legio.

186) Là tán trợ, bạn sẽ giúp ích cho Legio và đem lại lợi ích gì cho bạn?
* Với lời nguyện cầu của tán trợ sẽ cứu nhiều linh hồn lâm nguy.
* Là tán trợ, bạn được thông phần công nghiệp và lời cầu nguyện của Legio.
* Trong hiện tại tán trợ thêm nhân đức, trong tương lai tán trợ có thể lên bảo trợ hoặc trở thành hội viên hoạt động.

187) Praesidium có bổn phận gì với giáo hữu trong khu vực ?
* Mời tất cả giáo hữu đủ điều kiện trong khu vực gia nhập tán trợ và thường xuyên thăm viếng để nhắc nhở, khích lệ họ làm nhiệm vụ tán trợ.

188) Hội viên hoạt động tán trợ cùng đi công tác không ?
* Không, vì công tác mà không họp là tự đặt mình ra ngoài điều kiện sống còn của Legio.

189) Có phải hội viên hoạt động mới phải luôn luôn ứng trực?
* Hội viên dù là hoạt động hay tán trợ cũng đều phải luôn luôn ứng trực để phục vụ các linh hồn. Do đó cần tuyển mộ nhiều người gia nhập hàng ngũ Legio để vòng xích Catena, là vòng xích vàng bằng lời cầu nguyện được mở rộng bao quanh thế giới.

190) Có thể rút ngắn kinh Legio (hoặc thay thế) cho những tán trợ mù loà, không biết chữ hay không ?
* Không thể nhượng bộ, vì luật mà không nhất định sẽ càng ngày càng mất sức mạnh.

191) Người ngoài công giáo là tán trợ được không ?
* Không. Nhưng nếu ai muốn nguyện kinh của Legio, chúng ta sẵn sàng đáp ứng, khích lệ họ thi hành ý định quảng đại của mình.

192) Việc tổ chức gặp gỡ các tán trợ có cần thiết không ?
* Cần thiết, nhất là dịp lễ Acies, để giúp họ thấm nhuần lý tưởng cầu nguyện và hoạt động của Legio, giúp họ thêm phấn khởi và có dịp sống gần với hội viên hoạt động.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: