Học Thủ Bản Chương 12. MỤC ĐÍCH BÊN NGOÀI CỦA LEGIO

Thủ Bản số lề 147-163   –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

125) Nhiệm vụ của linh mục với Legio Mariae ?
* Quy tụ quanh mình một nhóm người để huấn luyện và hấp thụ tinh thần linh mục (truyền giáo, phục vụ) để chinh phục các linh hồn: “Chúng tôi mang kho báu của trời, hãy giúp tôi phân phát”.(Pio XI)

126) Câu chuyện nào Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã kể nói lên sự cần thiết của đoàn thể tông đồ giáo dân ?
* Trong một buổi họp với một số Hồng Y, Đức Pio X hỏi: “hiện tại việc gì cần thiết để cứu xã hội?”. Vị thứ nhất trả lời: “Xây nhiều trường công giáo”. Vị thứ hai trả lời: “Cất thêm nhà thờ”. Vị thứ ba thưa: “Nên tăng thêm linh mục”. Nhưng Đức Giáo Hoàng đều bác bỏ. Người nói: “ hiện tại việc cần nhất là mỗi họ đạo phải có một nhóm giáo hữu nhân đức, sáng suốt, cương quyết, dũng cảm, có tâm hồn tông đồ thực sự”.

127) Linh mục là Đức Kitô mới, tại sao ?
* Linh mục là người làm cho Nhiệm Thể Chúa sống mãi nơi trần gian.
* Linh mục là trái tim bơm dòng máu của sự sống siêu nhiên cho các linh hồn.
* Linh mục tạo cho mình những chi tiết liên kết với mình như Đức Kitô với thân Mầu Nhiệm Người. Tóm lại: Nhiệm Thể Chúa Kitô là nguyên lý cho đường lối, cho chân lý, cho sự sống của Người thì cũng là nguyên lý cho đường lối, cho chân lý, cho sự sống của linh mục.

128) Thông điệp “kho hữu giáo dân” nói gì về nhiệm vụ của người giáo dân trong xứ đạo ?
* Người giáo dân phải cộng tác với linh mục coi xứ để làm bừng lên nhiệt tâm truyền giáo cho mọi thành phần: người chưa tin, người mất nhân đức, người lơ là.

129) Legio Mariae giúp ích gì cho giáo xứ ?
* Legio Mariae giúp giáo dân hiểu được: giáo xứ là một cộng đồng Thánh Thể. Do đó phải biết liên kết với các linh mục một cách chặt chẽ và chia sẽ trách nhiệm mục vụ với người.

130) Đối với thanh niên trong giáo xứ, Legio Mariae giúp gì cho họ ?
* Legio Mariae đáp ứng cho thanh niên một lý tưởng, giúp họ thực hiện nhiều sáng kiến, nỗ lực và hy sinh nhằm phục vụ chân lý của Giáo Hội.

131) Quan niệm về “lý tưởng thống trị thế giới” của Lecky như thế nào ? Có phù hợp với Legio Mariae không ?
* Theo Lecky: Ai tạo ra lý tưởng cao hơn thì sẽ lôi kéo được nhiều người theo (làm cho cả nhân loại đứng lên) với điều kiện là lý tưởng ấy phải thực tế và rõ rệt để ai cũng có thế lĩnh hội.
* Với lý tưởng: chinh phục cho Vương Quốc Chúa Kitô, bằng những việc là rất thực tế và rõ rệt là tiếp xúc phục vụ từng linh hồn. Legio đã có mặt khắp nơi với số người gia tăng nhanh chóng. Điều đáng quý là Legio đã cung ứng cho giáo hội nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ.

132) Praesidium giúp gì cho linh mục và ngược lại ?
* Hằng tuần họp với Praesidium, linh mục hướng dẫn, khích lệ và thêm tinh thần cho hội viên.
* Với công tác và phúc trình, người hội viên đưa linh mục đi khắp nơi, nghe biết mọi việc, gây ảnh hưởng cho mọi người. Nhờ đó linh mục có thể đương đầu và đánh đổ những thói xấu đáng sợ nhất như Davit với Goliat.

133) Dựa vào đâu mà bạn mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin ?
* Nhờ sức mạnh tinh thần đến từ cầu nguyện, từ ân sủng và từ máu tử đạo của đấng Thánh.

134) Đối với Legio Mariae, phương pháp tốt nhất để huấn luyện hội viên trở thành chiến sĩ tông đồ là gì ? Tại sao ?
* Thực tập tông đồ là phương pháp tốt nhất vì: chỉ lý thuyết suông dễ là hội viên ngần ngại và nản chí, không tuyển mộ được nhiều người vì người lớn tuổi không muốn đến trường lớp.
* Làm tông đồ bằng thực hành làm cho hội viên không phải đến lớp học, thấy ngay công việc phù hợp với khả năng, thấy ngay kết quả công việc mình làm nhờ những phúc trình, góp ý. Phương châm của Legio là: “Mời anh chị đến và cùng làm việc với chúng tôi”.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Cung kính Đức Mẹ thì giống như đi qua cổng thiên đàng.- Thánh Elfleda

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: