Học Thủ Bản: Chương 11 KẾ HOẠCH CỦA LEGIO MARIAE

Thủ Bản số lề 138-146   –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

135) Chủ đích và phương thế của Legio Mariae là gì ?
* Thánh hóa bản thân vừa là mục đích vừa là phương thế của Legio Mariae để đạt mục đích cuối cùng là làm vinh danh Thiên Chúa, cứu rỗi các linh hồn.

136) Legio Mariae cống hiến cho hội viên điều gì ?
* Một bối cảnh sống, một khuôn khổ của một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ phát triển các nhân đức nền tảng.

137) Legio Mariae đặt nền tảng trên những nhân đức nào ?
* Đức tin, yêu mến Đức Mẹ, dũng cảm, hy sinh, tình huynh đệ, tinh thần cầu nguyện, khiêm nhượng, vâng lời, kiên nhẫn và ý thức tông đồ.

138) Legio Mariae là một tổ chức như thế nào ? Có phải là dòng tu ?
* Legio Mariae không phải là dòng tu và cũng không có ý định trở thành dòng tu. Nhưng là một tổ chức có kỷ luật vì phẩm chất công việc ngang tầm với quy chế một dòng tu, Legio Mariae chỉ nhằm quy tụ những người sống đời bình thường vào một tổ chức có hiệu lực, với một quy chế không vượt quá trung bình mà một hội viên có thể chấp nhận những sở thích khác nhau vẫn được lưu ý và những công việc không hoàn toàn thuần tuý tôn giáo.

139) Sự trọn lành của hội viên căn cứ vào đâu ? có phải ở kết quả ?
* Sự trọn lành của hội viên không dựa và sự tự mãn vì những kết quả mà vào lòng trung thành từng nét với phương pháp Legio.

140) Sự tuân phục quy chế đem lại gì cho người hội viên ?
* Đem lại thành công, niềm an ủi và tạo ra cho họ một lý tưởng phục vụ.

141) Nhiệm vụ đầu tiên của hội viên Legio là gì ? tại sao lại quan trọng đối với Legio Mariae ? hình ảnh nào nói lên tầm quan trọng đó ?
* Nhiệm vụ đầu tiên Legio Mariae buộc các hội viên là phải tham dự các buổi họp.
* Buổi họp rất quan trọng vì buổi họp là buổi cầu nguyện rất thiêng liêng, có Chúa tham dự. Chính cuộc họp làm thành Legio, không gì thay thế được. Thiếu nó, việc tông đồ chỉ là cái xác không hồn.
* Cuộc họp được ví như thấu kính đối với ánh mặt trời, là sợi dây liên lạc, là con người của Legio, là hòn than rực cháy trong lò, là trái tim dồn máu vào động mạch, là nguồn phát ánh sáng và nghị lực, là kho tàng cung cấp mọi nhu cầu, giúp hội viên thấm nhuần kỷ luật đạo đức…

142) Nói rằng hội đoàn Legio Mariae là điểm tựa cho hội viên, đúng hay sai ?
* Legio Mariae là một hội đoàn gây một tập truyền, tạo lòng trung nghĩa, sự kính phục, đức vâng lời và kích thích mãnh liệt tất cả hội viên. Hội đoàn giữ gìn họ khỏi cạm bẫy, là điểm tựa để hội viên mài dũa, cải đổi những nết xấu do chính Đức Mẹ chăm sóc.

* Legio là lý tưởng thánh thiện trọn lành chuyển sang đời sống giáo dân.
* Legio là nơi Chúa Kitô thâm nhập vào lớp người sống giữa thế giới ngày nay.

 

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Nếu tôi không có tình cảm mộ mến Đức Mẹ Maria, thì tôi không thể bảo đảm chắc chắn linh hồn tôi.- Thánh John Berchmans

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: