Học Thủ Bản: Chương 8. HỘI VIÊN VỚI THÁNH THỂ

Thủ Bản số lề 83-96   –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

77) Để việc hoạt động Tông Đồ được hiệu quả, người Legio cần làm gì ?
* Người Legio phải thánh hoá bản thân, nghĩa là phải được đầy tràn ơn Chúa mới có thể thông chia cho người khác. Vì vậy bắt đầu hoạt động, người Legio phải xin đầy ơn Chúa Thánh Thần và kết hợp mật thiết với Mẹ Maria.

78) Tại sao nói Thánh Lễ và Thánh Giá có giá trị ngang nhau ? hiệu quả là gì ?
* Vì nhờ Thánh Lễ, cuộc Hiến Tế trên Thánh Giá được tái diễn giữa loài người. Chủ Tế và Của Lễ vẫn là Một Chúa Kitô gồm đủ những gì Chúa Kitô đã dâng cho Chúa Cha và cũng đầu đủ những gì Người đã xin cho chúng ta. Chỉ khác cách dâng hiến. Do đó những gì chúng ta dâng khi dự Thánh Lễ sẽ biến đổi nên một trong Của Lễ là Chúa Kitô.

79) Thánh Lễ quan trọng như vậy, thủ bản khuyên gì để được hưởng đầy đủ ơn cứu chuộc cho mình và cho anh em ?
* Thủ bản khuyên: “Vì lo lắng cho đời tư và hoạt động của hội viên, Legio khẩn thiết van xin hội viên năng dự lễ, nếu được, xin dự lễ hằng ngày và khi dự lễ hãy rước lễ”.

80) Thánh Lễ gồm mấy phần chính ?
* Thánh Lễ gồm hai phần chính: Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể.

81) Có phải Thánh Lễ chỉ là tấn tuồng diễn lại cuộc tế lễ trên đồi Calve ?
* Không. Thánh Lễ là một sự thực đáng sợ. Sự thực của đồi Calve đang tái diễn như Chúa Giêsu đang có mặt để dâng Mình làm Của Lễ sống động cho Chúa Cha trên trời. Cuộc hiến tế trên đồi Calve là sự thực vượt thời gian và không gian để trực tiếp đi vào hiện tại. Trước mắt ta hôm nay vẫn là Chúa Giêsu, Đấng đã chết trên Thánh Giá và từ bàn thờ đang tuôn tràn xuống trên cộng đoàn đang cầu nguyện Người ơn sám hối để yêu mến, phượng thờ Chúa.

82) Vì sao việc đọc Lời Chúa là một yếu tố quan trọng trong Phụng Vụ ?
* Vì qua Lời Kinh Thánh, chính Thiên Chúa nói với ta và Đức Kitô hiện diện trong lời của mình, loan báo Tin Mừng. Nhờ đó Đức Tin trong ta được nảy sinh và được nuôi dưỡng qua việc lắng nghe Lời Chúa.

83) Muốn dự Lễ nên ta phải kết hợp mật thiết với Mẹ, tại sao ?
* Nhờ sự ưng thuận của Mẹ, Ngôi Hai bắt đầu việc Cứu Chuộc.
* Nhờ sự ưng thuận và chứng kiến của Mẹ, Mẹ đã đại diện nhân loại dưới chân Thánh Giá, hoàn tất công việc cứu chuộc.
* Hằng ngày trong Thánh Lễ Mẹ vẫn tiếp tục Hiến Tế với Chúa Kitô.

84) Sao lại nói dưới Đồi Calve có đại diện Legio ?
* Cùng với Mẹ Maria trên đồi Calve có viên đội trưởng với lính của ông. Chính họ đã đóng đinh Chúa Giesu, không ngờ đóng đinh Vua Vinh Hiển. Nhưng ơn Chúa đã làm bừng dậy trong tâm hồn họ một Đức Tin mạnh mẹ khi họ tuyên xưng: “Người thực là Con Thiên Chúa”.

85) Vì đâu viên Đại Đội Trưởng nhận ra nạn nhân bị giết trên Thánh Giá là Con Thiên Chúa ? Hậu quả là gì ?
* Do lời cầu xin của Đức Mẹ, để rồi Mẹ sẽ dùng những người lính cùng cộng tác với Mẹ trong chí hướng và tham dự vào việc đồng công Cứu Chuộc. Vì thế, Mẹ quý mến Legio.

86) Khi làm công tác, người Legio kết hợp với Đức Mẹ có giúp gì cho Mẹ ?
* Khi chúng ta ra đi có Mẹ cùng đi, Mẹ sẽ chia cho ta quyền phân phát Ơn Chúa. Nhờ đó kho tàng vô tận của Chúa Cứu Chuộc có thể phân phối với tất cả những người mà ta viếng thăm và giúp đỡ.

87) Tất cả chủ đích của Legio là gì ?
* Là làm cho hội viên được nên Thánh, để rồi họ truyền sự thánh thiện của mình cho anh em trong Nhiệm Thể.

88) Tại sao hội viên phải yêu mến Thánh Thể ?
* Vì Thánh Thể là nguồn gốc các ơn, là bí quyết đích thực của đường lối Legio. Hoạt động có hăng say đến đâu cũng vô ích một khi ta quên mục đích chính là làm cho các tâm hồn yêu mến Thánh Thể.

89) Chúa đã dùng phương thế gì được kết hiệp mật thiết với chúng ta, để nuôi sống thế giới ?
* Thánh Thể là phương thế chính để Chúa thông ban Mình Chúa cho chúng ta. Chúa nói: “Ta là bánh từ Trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Bánh ta ban là Thịt ta để nuôi sống thế gian.”
* Do đó người tin yêu Chúa sẽ năng rước Người như lương thực nuôi linh hồn.

90) Phép Thánh Thể là một kỷ niệm ? ý nghĩa đích thực của phép Thánh Thể là gì ?
* Thánh Thể không là kỷ niệm, cũng không là dụng cụ để tỏ phép tắc của Chúa mà là đích thân Chúa Giesu Kitô đang hiện diện như ở Nagiarét, như ở nhà Tiệc Ly Giêrusalem.

91) Việc Chúa giáng sinh tại Belem và Nhiệm Tích Thánh Thể có mối liên hệ gì ? Ý nghĩa ?
* Belem có nghĩa là lò bánh. Hài nhi nằm trên rơm mà hạt lúa là chính Chúa.
* Ngày nay tấm bánh được truyền phép cũng chính là Thánh Thể Chúa Kitô được kết hợp từ ngàn hạt lúa miến để kêt hợp người đời với Chúa và hoà nhập mọi người với nhau trong Nhiệm Thể.

92) Mẹ hết sức lo cho Nhiệm Thể được đầy đủ, vậy muốn cộng tác, chia sẽ với Mẹ để chăm sóc các linh hồn. Người hội viên Legio phải làm gì ?
* Hơn ai hết, người Legio phải hiểu mối lo âu của Mẹ, phải sử dụng mọi cách để mọi người hiểu biết, yêu mến, chừa tội và bỏ tính ươn hèn để năng đến nhận Thánh Thể.

93) Tuyệt đỉnh việc kết hợp giữa Mẹ và con trong công việc cứu rỗi là gì ?
* Là cái chết Tự Hiến Tế của Chúa Kitô trên đồi Calve như là của lễ tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa. Mẹ Maria đứng kề Thánh Giá đau đớn tột cùng với Con Một mình, đã đem Tình Mẹ mà hợp tác với sự hiến tế của Con yêu thương chấp nhận sự Hiến Tế Hy Lễ mà chính Mẹ đã hạ sinh và Mẹ cũng hiến dâng chính mình cho Chúa Cha hằng hữu.

 

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: