Chương 7. Hội Viên Với Chúa Ba Ngôi

Thủ Bản số lề 74-82   –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

72) Legio khấn xin và tuyên hứa với ai ? Những dấu hiệu cụ thể ?
* Hội viên Legio khấn xin và tuyên hứa với Chúa Thánh Thần.
* Hình chim bồ câu trên vexillum , ảnh vẽ bìa Tessera màu đỏ cho hào quang Mẹ trên vexillum và Tessera.

73) Tại sao Legio lại khẩn xin và tuyên hứa với Chúa Thánh Thần ?
* Nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần ta đủ sức trường kỳ chiến đấu.
* Thế giới bao giờ cũng tái sinh do Chúa Thánh Thần.
* Bởi phép Chúa Thánh Thần, Chúa Con hằng hữu đã làm Người.

74) Màu biểu tượng của Legio Mariae là màu đỏ, tại sao ?
* Màu đỏ chỉ Chúa Thánh Thần. Cột lửa bốc cháy và chiếu sáng trong Kinh Thánh nhờ lửa của Chúa Thánh Thần. Hào quang Mẹ màu đỏ nói lên Mẹ đầy Chúa Thánh Thần.

75) Mẹ Maria là người thứ nhất được Chúa cho biết về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi qua câu nói nào của Thiên Sứ ?
* “Thánh Thần sẽ đến cùng Bà, quyền phép Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Bà. Do đó, Đấng Thánh bởi Bà sinh ra gọi là Con Thiên Chúa”.

76) Mối liên hệ giữa Đức Mẹ và Ba Ngôi Thiên Chúa như thế nào ?
* Đức Mẹ là Ái Nữ của Chúa Cha, là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.

76) Thánh Louis Maria Grignon De Monfort đã cảm nghiệm thế nào về sự liên hệ sống động của Đức Maria với Chúa Ba Ngôi ?
* Chúa Cha chỉ ban Chúa Con qua Đức Mẹ.
* Chúa Con xưa kia đã nhập thể vì chúng ta qua Đức Mẹ bởi phép Chúa Thánh Thần
* Hằng ngày Người lại được tái tạo và sinh lại cũng bởi Đức Mẹ với sự cộng tác của Chúa Thánh Thần.
* Nhờ Đức Mẹ đã tạo nên những người con mới của Nhiệm Thể.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: