Chương 5. Những Đặc Tính Của Lòng Tôn Sùng

Thủ Bản số Lề 17-31  –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

27) Điều gì làm trở ngại cho việc chinh phục con người về với Chúa ?
*Do thiếu Tin Yêu và Khiêm Nhường.

28) Đối với Thiên Chúa Đức Maria ở vị trị nào ?
* Đối với Thiên Chúa, Đức Maria được tạo nên từ hư vô. Nhưng là một thọ tạo đặc biệt được Chúa nhắc lên “bậc cao cả bao la vô lượng của ơn Thánh”, là tuyệt phẩm của Thiên Chúa.

 29) Tại sao Chúa lại liên kết Đức Mẹ vào chương trình huyền diệu của ơn Thánh (chương trình cứu chuộc loài người) ?
* Để Đức Mẹ làm Mẹ Chúa Con.
* Để Đức Mẹ làm Mẹ những ai kết hiệp với Chúa Con.
* Để Chúa nhận lãnh nơi Mẹ tấm lòng tri ân lớn lao.
* Để việc ta làm sáng danh Chúa tăng lên.

30) Việc cầu nguyện và sùng kính của chúng ta dâng lên Mẹ Maria có tổn hại cho Chúa không ? Tại sao ?
* Không. Những gì chúng ta dâng lên cho Mẹ Maria để tỏ lòng biết ơn lòng từ mẫu của Mẹ đã không làm tổn hại Chúa mà còn :
– Làm vinh quang Chúa được tăng lên
– Những gì chúng ta dâng lên Mẹ sẽ đến được với Chúa hoàn toàn,
chắc chắn và nguyên vẹn.
* Đồng thời còn thêm ân sủng cho ta.
Vì Đức Mẹ :
* Là Đấng trung gian chuyển đạt toàn vẹn.
* Là yếu tố sống động trong kế hoạch từ bi của Chúa.

31) Cho biết đặc điểm tôn sùng của Legio.
* Lòng tôn sùng Đức Maria được xây dựng trên nền tản Đức Tin sâu xa vào Thiên Chúa và Tình Chúa yêu ta vô bờ.
* Đức Maria được tạo dựng trong kế hoạch từ bi của Thiên Chúa để liên kết Đức Maria vào chương trình huyền diệu của ơn Thánh.
* Việc tôn sùng Đức Maria là đấng trung gian, chuyền đạt toàn vẹn lên Thiên Chúa những ước nguyện của chúng ta, thêm vinh quang cho Chúa và thêm ân sủng cho ta.

32) Tại sao Legio đặt tin tưởng nơi Đức Maria không bờ bến ?
* Vì Đức Maria có quyền lực vô biên, do quyết định của Chúa.
* Tất cả những gì Chúa có thể ban cho Mẹ thì Chúa ban hết.
* Tất cả những gì Mẹ có sức lãnh nhận thì được lãnh nhận đầy.
* Thiên Chúa dùng Đức Mẹ là phương thế đặc biệt để ban ơn.
* Những ai liên kết với Mẹ mà hành động sẽ tiến gần Chúa hơn.

33) Một đặc điểm khác, Legio tôn sùng Đức Mẹ là gì ?
* Legio tôn sùng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

34) Tại sao nói Đức Maria đồng nghĩa với vô nhiễm nguyên tội ?
* Vì với đặc ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Đức Trinh Nữ lãnh nhận mọi ơn huệ khác Chúa sẽ ban sau này:
* Làm Mẹ Thiên Chúa,
* Nhờ ơn cứu chuộc, đạp nát đầu Satan.
* Làm Mẹ phần hồn nhân loại.

35) Phương sách hoạt động đắc lực nhất của người Legio là gì ?
* Là liên kết chặt chẹ với Đức Maria, hành động như dụng cụ của người, trở nên là gót chân của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm.

36) Đức Maria là Mẹ của chúng ta khi nào ?
* Từ đời đời, Thiên Chúa đã nghĩ đến Đức Mẹ cùng một lượt với Chúa Cứu Thế, để những ai liên kết với Chúa Con cũng liên kết với Mẹ Người.
* Từ khi Mẹ tỏ ý khiêm nhường ưng thuận lời Sứ Thần Truyền.
* Đức Mẹ làm mẹ trọn vẹn do lời Chúa tuyên bố lúc hoàn tất ơn Cứu Chuộc: “ Này là Mẹ Con”

37) Chúng ta được lợi ích gì khi hoàn toàn tin tưởng vào Đức Mẹ ?
* Chúng ta được săn sóc, dạy dỗ ủi an, dẫn dắt.
* Chúng ta được lớn lên trong ơn nghĩa Chúa, trở nên giống Chúa hơn.
* Được chia sẻ sứ mạng của Chúa là chiến thắng tội ác.

38) Tại sao Đức Maria được tôn phong là Mẹ Giáo Hội ?
* Vì Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô.
* Là cộng sự viên mật thiết với Thiên Chúa. Nhờ Mẹ Thiên Chúa nhận nhân tính.
* Chính Thiên Chúa đã tuyên xưng Mẹ là Mẹ Giáo Hội nói riêng, Mẹ nhân loại nói chung mà Gioan là đại diện khi nhận lời ký thác của Chúa Cứu Thế: “ Này là Mẹ Con”.

39) Việc tông đồ của Legio đặt trên nền tảng nào? Biểu hiện cụ thể lòng tôn sùng Đức Maria của người hội viên Legio là gì ?
* Việc tông đồ của Legio đặt trên nền tảng là lòng tôn sùng Đức Maria. Lòng tôn sùng ấy được người hội viên Legio cụ thể hoá bằng việc chu toàn phận sự: họp (cầu nguyện) và công tác (thực hiện tông đồ) tích cực hàng tuần.

40) Việc tôn sùng Đức Maria một cách sâu rộng và vững chắc đem lại những kết quả gì ?
* Danh Chúa được biết đến.
* Cải tạo và cứu vớt nhiều linh hồn khỏi hư mất.
* Ân sủng được tuôn trào.

41) Với những tác dụng lạ lùng của việc tôn sùng Đức Maria, bổn phận chúng ta (Kitô Hữu) phải làm gì ?
*Chúng ta phải tổ chức thành một hội đoàn làm tông đồ chung cho tất cả giáo hữu để được nhiều người thâm nhập khắp nơi phổ biến lòng tôn sùng Đức Maria, để Đức Maria thực hiện chương trình làm Mẹ các linh hồn và tiếp tục công việc trường cửu là toàn thắng và đạp nát đầu rắn hoả ngục.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không được tuyệt vọng.- Thánh Dominicus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: