Chương 41 ĐỨC MẾN CAO TRỌNG HƠN CẢ

Thủ Bản Số Lề 563   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

533) Sự sống đích thực của Legio tùy thuộc vào điều gì ?
* Tùy thuộc vào lòng tôn sùng và noi gương Đức Mẹ. Cho nên buộc các hội viên phải có một tình yêu nồng cháy và trội vượt hơn mọi người, có thế mới lan truyền đức mến cho thế giới.

534) Căn cứ vào điều kiện gì để xét một người có xứng hợp trở thành hội viên Legio ?
* Căn cứ vào nếp sống đạo đức của hội viên, như men trong cộng đoàn chứ không phải nhờ công tác ta làm.

535) Trong hàng ngũ hội viên phải sống với nhau như thế nào ?
* Phải sống hết sức đơn sơ và yêu nhau chân chính, không so bì phân cách. Có hơn nhau là hơn về tinh thần và lòng hy sinh tận tụy mà thôi.

536) Hội viên Legio đối với các đoàn thể bạn phải thế nào ?
* Sẵn sàng cộng tác, giúp đỡ bất cứ lúc nào. Hội viên Legio có phối hợp với các đoàn thể bạn thông qua những tiếp xúc truyền giáo cá nhân của mình. Nhưng không nên để việc cộng tác trở thành gánh nặng khiến hội viên lơ đễnh công việc tông đồ chính của mình.

537) Hội viên Legio đối với các vị chủ chăn phải thế nào ?
* Legio phải tỏ lòng hiếu thảo như với những người cha thiêng liêng. Chia sẻ những lo âu và giúp đỡ các ngài bằng kinh nguyện, bằng những công việc tích cực.
* Legio phải quan tâm giữ sao cho mối dây liên lạc giữa dân Chúa với các vị chủ chăn luôn bền chặt.
* Legio đào tạo cho hội viên chủ động đứng làm cầu nối giữa linh mục và các linh hồn.

538) Đức Mến có những đặc tính gì ?
* “Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”.

Thủ Bản Số Lề 364   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: