Chương 4: Sứ Vụ Của Legio Mariae

Thủ Bản số lề 7-16  –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

19) Chiến phục của người hội viên Legio Mariae là gì ?

* Ngoài những đức tính của quân đội Roma là lòng trung kiên, can đảm, kỷ luật, nhẫn nại. Người hội viên Legio còn phải mang lấy chiến phục của Thiên Chúa là : “lưng thắt đai chân lý, mình mặc áo giáp sự công chính, chân đi giày là lòng hăng hái loan báo Tin Mừng bình an, đội mũ chiến bào là ơn cứu độ, cầm gươm của Thần Khí ban cho là Lời Thiên Chúa”.

20) Trong việc truyền giáo, hội viên Legio Mariae phải hiến thân thế nào ?

* “Là một hiến tế sống động, thánh hảo, đẹp lòng Thiên Chúa và không theo mẫu của trần gian”(Rm 12,1-2)

21) Khi hoạt động tông đồ, gặp những trường hợp bị xa lánh, xua đuổi, thù nghịch, hất hủi….. Người Legio phải có thái độ, cử chỉ như thế nào ?

* Người Legio hãy ôn tồn lãnh nhận tất cả, xem đó là niềm vui, bền đỗ đến cùng, dũng cảm hy sinh. Người Legio không được trốn tránh những cực nhọc lao phiền.

22) Bí quyết thành công với đồng loại hệ tại đâu? Được xây dựng trên nền tảng nào?

* Bí quyết thành công với đồng loại là ở sự giao tiếp cá nhân với cá nhân bằng tình thương và thiện cảm chân thật. Tình thương ấy là “con đường Bác Ái theo gương Chúa kitô đã thương chúng ta và đã phó mình chịu chết cho chúng ta”.

23) Làm sao để công việc của người Legio đạt kết quả dồi dào ?

* Muốn công việc đạt kết quả dồi dào, người Legio phải có chí hiến thân hoàn toàn, không đặt giới hạn cho lòng nhiệt thành của mình.

24) Làm sao để hội viên Legio “chạy hết quãng đường của mình “ ?

* Bằng cách kiên gan, bền chí, với một đức tin không lay chuyển, và lòng nhiệt thành trong ân sủng Chúa và Tình yêu của Mẹ, luôn sẵn sàng ứng trực nhằm mục đích trọn lành thánh thiện.

25) Để thực hiện chương trình với lòng nhiệt thành, Legio không cần gì và cần gì nơi người hội viên ?

* Legio không cần hội viên phải có tiền tài, thể lực nhưng đòi hỏi phải có một đức tin không lay chuyển.
* Không đòi hỏi những việc làm vẻ vang nhưng xin cố gắng không ngừng.
* Không đòi hỏi tài ba lỗi lạc nhưng cần một tình yêu không phai lợt.
* Không đòi buộc một sức mạnh khổng lồ nhưng xin hãy bền đỗ tuân theo kỷ luật.
* Phải làm nhiệm vụ mà đừng nghĩ đến thành công.
* Phải chiến đấu, chống thất bại nhưng nếu thất bại không nản chí.

26) Ứng trực của người Legio là gì ?

* Sẵn sàng hưởng ứng mọi tiếng gọi.
* Vui vẻ nhận những nhiệm vụ tầm thường nhất.
* Nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ vẫn cứ cẩn thận chú trọng, kiên nhẫn vô tận, can đảm bất khuất, kiên trung.
* Luôn luôn đứng dưới cây Thánh giá của anh em, quên hẳn mình, cho đến khi mọi sự đã hoàn tất mới rời khỏi nhiệm sở.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: