Chương 35 TÀI CHÁNH

Thủ Bản Số Lề 379   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

389) Tại sao nói các hội đồng Legio có bổn phận đóng góp tài chánh cho hội đồng cấp trên ?
* Không những phải đóng góp mà cònđóng góp một cách rộng rãi với tâm tình hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ vì các hội đồng cấp trên phải tốn kém nhiều cho việc phát triển, thiết lập và thăm viếng các đơn vị trực thuộc và các khoản chi thường xuyên có thể sinh hoạt của Legio mới không bị tê liệt.

390) Trường hợp một Praesidium hay một hội đồng của Legio bị giải tán hay không sinh hoạt theo đường lối Legio thì vấn đề tài chính giải quyết thếnào ?
* Tất cả tài sản phải chuyển ngay cho hội đồng liền ngay cấp trên.

391) Tại sao lại nói mỗi người muốn sống là phải biết chia sẽ cho anh em ?
* Tất cả nhân loại là một khối, mỗi cá nhân là một thành phần vừa nhận lãnh vừa cho đi, nhờ đó sức sống được luân chuyển đến với mỗi người và làm cho nhân loại phát triển và tồn tại. Nếu chỉ biết nhận mà không cho đi, sức luân chuyển sẽyếu dần rồi bị cắt đứt, sự sống cũng dần dần bị tiêu diệt.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Tính siêu việt của đức cậy là sự hy vọng của vĩnh phúc, vui vẻ, xác thực.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: