Chương 34 PHẬN SỰ ỦY VIÊN PRAESIDIUM

Thủ Bản Số Lề 364   –    Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

372) Điều kiện quan trọng nhất quyết định sự thành công của Legio là gì ?
* Tập cho hội viên nhiều đức tính siêu nhiên và biết áp dụng các đức tính ấy vào việc làm.

373) Một Praesidium phải thế nào mới gọi là đúng đắn, xứng đáng ?
* Praesidium phải quy tụ được tất cả những người sốt sắng có khả năng trong họ đạo giúp linh mục trong những công tác khó khăn, xứng đáng.

374) Linh giám cần thiết cho đời sống tinh thần người hội viên như thếnào ?
* Người là động lực nuôi dưỡng đời sống tinh thần hội viên. Nhờ người, người hội viên lướt thẳng những yếu hèn, mọi trở ngại để thi hành nhiệm vụ.

375) Đức Pio XI nói gì về vai trò của linh mục linh giám ?
* Linh mục là linh hồn của đoàn thể mà Chúa đã tin tưởng đặt để, người làm cảm hứng cho việc thiện, làm cội nguồn cho lòng nhiệt thành của những người chân thành tận lực phục vụ Chúa, Đức Mẹ và các linh hồn.

376) Phận sự của linh giám đối với Praesidium ?
* Với tư cách “bề trên nhà tập”, linh giám chăm sóc, chỉ dạy, mở rộng sự hiểu biết về đường thiêng liêng, tạo cho hội viên được nhiều đức tính siêu nhiên.
* Nhắc nhở hội viên trung thành trong phận sự với mọi chi tiết nhỏ.
* Tham dự buổi họp Praesidium, huấn luyện hội viên luôn sẵn sàng và kiên nhẫnđể làm những việc buồn tẻ không ai thích.
* Cùng với trưởng và các ủy viên khác giữ kỷ luật và phương pháp Legio, bảo vệquyền hạng chính đáng của Legio.
* Tập cho hội viên vừa làm việc anh dũng tận tụy vừa biết cầu nguyện hy sinh ngay cả những lúc mà phương pháp tự nhiên tỏ ra vô hiệu.
* Xây dựng cho mỗi hội viên trở thành một pháo đài kiên cố bằng lòng yêu mếnĐức Mẹ cách sáng suốt và thiết tha.

377) Là thành viên của Praesidium Linh giám có phận sự gì ?
* Tham gia việc điều hành công việc, các cuộc thảo luận và thi hành kế hoạch.
* Theo dõi tất cả những gì đề cập trong buổi họp.

378) Khi linh giám nắm quyền điều khiển Praesidium của trưởng có lợi cho Praesidium không ?
* Không. Lúc đó mọi ý kiến chỉ còn là một chiều, không ai dám phát biểu làm buổi họp mất nguồn sinh lực phong phú, mất yếu tố chính gây sự thích thú, mất khả năng cần thiết để huấn luyện. Praesidium trở nên thụ động dễ đi đến suy sụp.

379) Ý nghĩa của chức Linh Mục mà Chúa đã thiết lập là gì ?
* Linh mục không chỉ là người thay mặt Chúa mà là đích thực Đức Kitô khác – nghĩa là qua việc làm của linh mục – Chúa tiếp tục vận dụng quyền phép của Người.
* Là người quản lý, có bổn phận kêu gọi thợ và làm vườn nho cho Chúa.

380) Phận sự thứ nhất của trưởng Praesidium là gì ? Tại sao ?
* Họp Curia, đây là một trong những cách giữ Praesidium kết chặt với toàn thể gia đình Legio.

381) Trưởng Praesidium được quan niệm thế nào cho đúng với trách nhiệm của mình ?
* Trưởng phải nhớ mình là đại diện của Legio, làm đại diện không đúng trách nhiệm là thất tín với Legio.

382) Những nhiệm vụ căn bản của trưởng Praesidium là gì ?
* Chủ tọa buổi họp Praesidium, chuẩn bị phòng họp sẵn sàng và đúng giờ.
* Điều hành công việc, phân công và nhận phúc trình.
* Trung thành áp dụng đường lối Legio đến từng chi tiết.
* Chỉ dẫn và lo cho các ủy viên khác làm tròn phận sự.
* Ban huấn từ (Allocutio) khi linh giám vắng mặt.

383) Những đức tính cần có ở người trưởng Praesidium là gì ?
* Vâng phục giáo quyền, tinh thần quên mình, tâm tình thương yêu, khiêm nhượng, nhã nhặn với mọi người, hòa hợp với các đoàn thể bạn.
* Trưởng phải nêu gương tuân giữ kỷ luật, tinh thần, đường lối Legio, nhiệt thành và giữ đúng luật công tác như những hội viên khác.
* Khôn ngoan trong phân công và biết khích lệ hội viên.

384) Những tật xấu dễ làm phiên họp thất bại, trưởng cần tránh và nhắc nhở, đó là những tật nào ?
* Nói nhiều – nói nhỏ.

385) Khi Praesidium sa sút, phương cách tốt nhất để điều chỉnh là gì ?
* Trưởng nên từ chức.

386) Nhiệm vụ của phó là gì ?
* Dự họp Curia.
* Chủ tọa phiên họp khi vắng trưởng.
* Chặt chẽ cộng tác với trưởng trong việc điều hành tổng quát Praesidium, điều hòa công việc.
* Kiểm diện trong buổi họp, giữ sổ hội viên hoạt động và tán trợ, quan tâm chăm sóc hội viên hoạt động và tán trợ.

387) Nhiệm vụ của thư ký là gì ?
* Dự họp Curia
* Làm biên bản Praesidium, gửi báo cáo đúng lúc và trả lời thư của Curia.

388) Nhiệm vụ của thủ quỹ là gì ?
* Dự họp Curia
* Thu chi mọi khoản tiền của Praesidium, chỉ sử dụng quỹ theo chỉ thị của Praesidium

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: