Chương 30. LỄ HỘI CHÍNH THỨC

Thủ Bản Số Lề 287 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

289) Tại sao có lễ hội ?

* Để hội viên Legio quen biết và thắt chặt tình đoàn kết.

290) Lễ Acies là gì ? Ý nghĩa và thời điểm tổ chức lễ ?

* Là lễ dâng mình của các hội viên và đoàn thể cho Đức Mẹ.
* Lễ được tổ chức vào ngày Lễ Truyền Tin 25/3 với ý nghĩa là một đạo binh sẵn sàng vào trận, là cuộc tổng hợp hằng năm của toàn thể hội viên hoạt động và tán trợ trước quân kỳ Legio (Vexillum) và Nữ Vương Legio để nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành, giúp cho giao tranh với quyền lực tội ác trong một năm mới.

291) Người hội viên tuyên hứa với Đức Mẹ những gì ?

* Người hội viên cầm cờ Legio long trọng tuyên hứa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

292) Đặc điểm của Lễ Acies là gì ?

* Trật tự, trang nghiêm và hiệp nhất với một vexillum duy nhất.

293) Ngày tổng hội thường niên được tổ chức khi nào ?

* Tổng hội thường niên lần đầu được mừng vào ngày 10/9/1922, sau đó được dời lại gần ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 08 tháng 12 hằng năm.

294) Tổ chức và mục đích của tổng hội thường niên là gì ?

* Tổng hội thường niên tập hợp các hội viên hoạt động trong nhà dâng Thánh Lẽ hay Chầu Mình Thánh. Sau đó tổ chức dạ hội để kể cho nhau nghe những mẫu chuyện về đời sống Legio hay những màn văn nghệ để mọi người có dịp làm quen, thắt chặt tình đoàn kết yêu thương và hiệp nhất trong gia đình Legio.

295) Xuất du là gì ?

* Là thói quen khuyên nên tổ chức dưới hình thức du ngoạn, hành hương hay họp bạn ngoài trời.

296) Praesidium họp bạn là gì ? Ý nghĩa và tổ chức như thế nào ?

* Vào dịp sinh nhật Đức Mẹ 8/9, Legio tha thiết xin mỗi praesidium hay nhiều Praesidia trong cùng khu vực, Curia tổ chức họp mặt hội viên hoạt động, tán trợ và cả những người hy vọng là hội viên.
* Chương trình: giữa những phần kinh như một phiên họp Praesidium là phần ca nhạc, mẩu chuyện về Legio, phát biểu của linh giám, các đại diện…tiệc trà…nhằm giúp hiểu biết thêm về Legio.

297) Đại hội được tổ chức thế nào ?

* Đại hội Legio được tổ chức 2 năm một lần trong một ngày trọn và trong phạm vi Comitium hay Curia với sự cho phép của Concilium.
* Có thể tổ chức cho toàn thể hội viên hoạt động hay riêng cho ủy viên Praesidia.
* Đại hội sẽ hội thảo những đề tài nhằm làm thế nào để hoạt động của Legio đem lại hiệu quả cao về bề mặt lẫn bề sâu.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: