Chương 3: Tinh Thần Legio Mariae

Thủ Bản số lề 6  -   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

16) Tinh thần Legio Mariae là gì ?

* Là chính tinh thần của Đức Maria. Do đó,người hội viên Legio Mariae cố gắng rèn luyện:
Đức khiêm nhường sâu thẳm / Đức vâng lời hoàn hảo /
Đức hiền hậu tuyệt vời / Đức thanh khiết không tì vết /
Chí nhẫn nhụcanh dũng / Lòng can đảm xả thân /
Trí khôn ngoan siêu phàm / Lòng mến Chúa nồng nàn.

17) Động lực nào giúp người hội viên Legio hoàn thành nhiệm vụ ?

* Người hội viên Legio Mariae hoàn thành nhiệm vụ là cậy nhờ Tình yêu và Đức Tin của Mẹ.

18) Với đức tin và tình yêu Mẹ Maria,người Legio đảm nhận nhiệm vụ với thái độ nào ?

* Người Legio đảm nhận nhiệm vụ với thái độ sẵn sàng. ”Không bao giờ viện cớ khó quá, vì họ cho rằng mọi việc đều có thể làm và được phép làm”.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: