Chương 3: Tinh Thần Legio Mariae

Thủ Bản số lề 6  -   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

16) Tinh thần Legio Mariae là gì ?

* Là chính tinh thần của Đức Maria. Do đó,người hội viên Legio Mariae cố gắng rèn luyện:
Đức khiêm nhường sâu thẳm / Đức vâng lời hoàn hảo /
Đức hiền hậu tuyệt vời / Đức thanh khiết không tì vết /
Chí nhẫn nhụcanh dũng / Lòng can đảm xả thân /
Trí khôn ngoan siêu phàm / Lòng mến Chúa nồng nàn.

17) Động lực nào giúp người hội viên Legio hoàn thành nhiệm vụ ?

* Người hội viên Legio Mariae hoàn thành nhiệm vụ là cậy nhờ Tình yêu và Đức Tin của Mẹ.

18) Với đức tin và tình yêu Mẹ Maria,người Legio đảm nhận nhiệm vụ với thái độ nào ?

* Người Legio đảm nhận nhiệm vụ với thái độ sẵn sàng. ”Không bao giờ viện cớ khó quá, vì họ cho rằng mọi việc đều có thể làm và được phép làm”.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Nếu tôi không có tình cảm mộ mến Đức Mẹ Maria, thì tôi không thể bảo đảm chắc chắn linh hồn tôi.- Thánh John Berchmans

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: