Chương 26 & 27 – Kinh Tessera và Hiệu Kỳ của Legio Mariae

Thủ Bản số lề 277      >>  Đọc sách Thủ Bản 

 

Chương 26: Kinh TESSERA

259) Tessera nghĩa là gì ?

* Tessera là tấm thẻ hay một Bảo Chứng để những người trong dòng tộc hoặc bạn thân nhận diện nhau.
* Theo nghĩa quân sự, Tessera là tấm thẻ vuông viết mật khẩu.

260) Đối với Legio Mariae, Tessera mang ý nghĩa gì ?

* Tessera là một tờ in các kinh đọc và bức họa của mình để lưu hành trong các cấp của Legio. Các từ latinh được dùng để chỉ rằng các cơ cấu của Legio mang tính phổ quát, hợp nhất và huynh đệ.

261) Giá trị kinh nghiệm chung của Legio Mariae là gì ?

* Tạo nên sự đoàn kết thống nhất mọi ước nguyện, các tiếng nói thành một. Kinh nguyện chung đã trở thành sức mạnh vô địch.

Chương 27: Hiệu Kỳ của Legio Mariae

262) Hiệu kỳ của Legio diễn tả điều gì ?

* Diễn tả việc chinh phục thế giới do Chúa Thánh Thần nhờ Đức Maria và những con cái của Người.

263) Đức Giáo Hoàng Pio XI nhận xét gì vể hiệu kỳ của Legio Mariae ?

* Hiệu kỳ của Legio Mariae thật là xinh đẹp và đầy đủ ý nghĩa.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: