Chương 25. BỨC HOẠ CỦA LEGIO

255) Bức hoạ của Legio nói lên ý nghĩa gì ?
* Bức hoạ trình bày rất khéo tất cả diện mạo đạo đức của Legio. Các kinh của Legio được biểu thị trong bức hoạ. Bức họa ám chỉ Lễ Hiện Xuống, ngày Đức Maria làm máng dẫn nguồn ơn dồi dào của Chúa Thánh Thần ban xuống lần nữa, nhờ đó Hội Thánh tràn đầy Thánh Thần của Chúa Cứu Thế.

256) Kinh khai mạc được diễn tả thế nào trong bức họa ?
* Kinh Chúa Thánh Thần và tràng hạt được tượng trưng bằng hình chim bồ câu đang tỏa bóng bao trùm Đức Maria, làm cho Đức Maria tràn ngập ánh sáng và lửa mến Chúa.

257) Bức họa diễn tả kinh Catena thế nào ?
* Kinh Catena được biểu tượng bằng dây xích dọc theo rìa bức họa. Câu dạo được diễn tả bằng chân dung Đức Maria tràn hào quang của ơn Cứu Chuộc. Kinh Magnificat và câu đầu (linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa) là bài ca khải hoàn của Đức Trinh Nữ khiêm nhượng, được viết bằng chữ đỏ bao quanh đầu Đức Maria. Đức Maria đứng trên địa cầu với người lành kẻ dữ, dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần nói lên vai trò trung gian của Đức Maria.

258) Kinh bế mạc được bức họa diễn tả như thế nào ?
* Hội viên Legio Mariae được diễn tả bằng một đội quân đông vô kể đang tiến theo lệnh xuất trận dưới quyền chỉ huy của Nữ Vương, mình và tay họ cầm cờ. Bản kinh kết thúc với cái nhìn bao quát từ công tác của Legio Mariae đến giờ điểm danh chung, tất cả hội viên trung thành đều được lãnh triều thiên bất diệt.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: