Học Thủ Bản Chương 15. Kinh Tuyên Hứa

170) Nhập gia tuỳ tục, gia nhập Giáo Hội phải qua phép thánh tẩy, gia nhập Legio phải làm gì?
* Phải thực hiện lời tuyên hứa sau 3 tháng tập sự.

171) Hội viên Legio tuyên hứa với ai? Lời tuyên hứa nói lên ý nghĩa gì?
* Legio tuyên hứa với Chúa Thánh Thần. Lời tuyên hứa nói lên lòng quyết tâm cam kết sống đời tận hiến theo đường lối Legio là tôn thờ Chúa Thánh Thần và hết lòng sùng kính Đức Trinh Nữ, trở thành dụng cụ thực hiện kế hoạch vĩ đại của Chúa là cải tạo thế giới.

172) Nghi lễ gia nhập Legio đặt dưới quyền bảo trợ của Chúa Thánh Thần nói lên ý nghĩa gì?
* Nghi lễ này nhắc lại chính ý nghĩa ngày Lễ Hiện Xuống: Chúa ban cho các tông đồ ơn truyền giáo qua Đức Maria.

173) Lời tuyên hứa có ảnh hưởng gì đến hội viên Legio?
* Một cam kết đã tăng trí cau trường, trong cuộc chiến phụng sự Chúa, cho bao đoàn viên Legio rải rác khắp hoàn cầu. Chắc chắn nhiều giáo hữu khi đọc sách này (1) sẽ có quan điểm rõ hơn về việc tông đồ. (trích thư của ĐGH Pio XII gửi ĐHY Suenens 06/12/1958)
(1): “Legio Mariae dấn thân vào lịch sử cứu rỗi” của Giám Mục Phêrô Nguyễn Soạn dịch từ “Théologie de l’Apostolat de Légion de Marie” của Đức Hồng Y léon Joseph Suenens, xuất bản năm 1967.

Kinh Tuyên Hứa

Lạy Chúa Thánh Thần, con (tên thánh, tên gọi…)

Hôm nay con muốn ghi danh làm hội viên Legio Mariae, Vì biết tự mình không thể phục vụ cách xứng đáng, Con xin Chúa đến với con và cho con đầy ơn Chúa, Nhờ quyền năng của Chúa bảo trợ các hoạt động yếu đuối của con, Con được biến thành dụng cụ thực hiện kế hoạch vĩ đại của Chúa.

Nhưng con biết Chúa là Đấng đã đến tái sinh thế giới trong Chúa Kitô, Chúa chỉ muốn thực hiện công cuộc này qua Đức Maria thôi, Không có Mẹ chúng con không thể biết và mến Chúa, Chúa chỉ ban những thiên tài, đức hạnh và ân sủng cho ai, lúc nào, bao nhiêu, cách nào đều tùy Mẹ và nhờ Mẹ, Và con nhận định rõ rằng bí quyết để hoàn thành nghĩa vụ hội viên Legio, Nhờ hoàn toàn liên kết với Đức Mẹ, vì Đức Mẹ đã trọn vẹn kết hợp với Chúa.

Vậy, tay con cầm cờ của Legio, cờ diễn tả trước mắt chúng con những sự thực này. Con đứng trước tôn nhan Chúa như người lính và người con của Đức Maria, Và tuyên xưng con hoàn toàn lệ thuộc Mẹ -Người là Mẹ của linh hồn con, Tim Mẹ và tim con là một, Và tự trái tim duy nhất này, Mẹ sẽ nhắc lại như xưa :

“Nầy tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời”, Và Chúa lại xuống thực hiện những sự trọng đại nhờ Mẹ.

Xin quyền năng Chúa bao phủ con, và vào tâm hồn con với lửa và tình yêu. Và xin liên kết hồn con vào tình yêu và ý muốn của Đức Maria để cứu thế giới, Như vậy, con được thanh sạch trong Đấng mà Chúa đã dựng nên Vô Nhiễm Nguyên tội, Và nhờ Chúa mà Đức Kitô, Chúa của chúng con cũng được lớn lên trong con, Nhờ đó con có thể đưa Chúa Kitô đến với thế giới và những linh hồn cần đến Người, nhờ Đức Maria là Mẹ Chúa.

Như vậy những linh hồn ấy và con, sau khi thắng trận, được ngự trị đời đời cùng Đức Maria trong vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi. Trông cậy Chúa nhận con, dùng con và hôm nay biến sự yếu đuối của con thành sức mạnh, Con xin đứng vào hàng ngũ Legio, và dám xin tuyên hứa trung thành phục vụ.

Con xin hoàn toàn tuân kỷ luật, Kỷ luật liên kết con với đồng bạn, Tạo chúng con thành một đạo quân, Và siết chặt hàng ngũ, để cùng Đức Maria chúng con tiến tới, Để thi hành ý định của Chúa và thực hiện những phép mầu của ơn thánh, hầu canh tân cuộc diện thế giới, Và thiết lập quyền thống trị của Chúa trên tất cả, lạy Chúa Thánh Thần.

Nhân danh Cha v.v…

Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf
 

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: