Chủ Đích của Legio

          Làm bất cứ việc gì dù là việc đời hay đạo muốn có kết quả thì cần phải biết đến mục đích việc mình làm. Mục đích của người nông dân là thu hoặch vụ mùa. Của người học trò là tốt nghiệp. Có xác định được mục đích như thế  thì mới cố gắng trong công việc và hơn nữa còn tìm ra phương thế thực hành sao cho hiệu quả nhất. Đối với công việc đời đã vậy còn việc đạo cũng không khác nghĩa là phải biết đến mục đích việc sống đạo của mình. Trước đây người Công giáo chúng ta có quan niệm cho rằng chỉ cần giữ đạo tức thi hành các lề luật của Giáo Hội là đủ cho việc rỗi linh hồn. Thế nhưng từ sau Công Đồng Vaticano II quan niệm mang tính chất tiêu cực ấy đã không còn được chấp nhận và để thay thế vào đó Giáo Hội nhìn nhận vai trò Tông Đồ của giáo dân đồng thời khích lệ họ cộng tác với hàng giáo sĩ cách tích cực hơn.

Trong một bối cảnh có nhiều chuyển biến như vậy Legio cũng như bất cứ hội đoàn nào cũng cần phải thích ứng. Tuy nhiên sự thích ứng ấy chỉ có thể mang lại kết quả thực sự nếu hội viên Legio biết xác định mục đích của mình. Thủ Bản nói rất rõ về mục đích thế này “ Chủ đích của Legio Mariae là Thánh hoá hội viên bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu rắn Sa Tan và mở rộng Nước Chúa Ki Tô” ( TB SL 5 Chương 2 ).

Việc nên Thánh hay  còn gọi là nên trọn lành là đòi hỏi bó buộc của Đức Ki Tô dành cho những ai theo Ngài “ Vậy thì các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi là Đấng Trọn Lành” ( Mt 5, 48 ), Nên Thánh là đòi hỏi của Đức Ki Tô, thế nhưng lại có rất nhiều con đường nên Thánh khác nhau và có thể nói…mỗi người mỗi vẻ. Viêc nên Thánh của Augustino ( 354 – 430 ) thì khác với Teresa HĐGS ( 1872 – 1897 ) mặc dù cả hai đều là Thánh Tiến Sĩ. Hoặc của Cypriano ( 200 – 258 ) khác hẳn với Maximilien Kolbe ( 1894 – 1941 ) dù cả hai đều là Thánh Tử Đạo. v.v.. Sự khác biệt ấy rất đa dạng = Khác về thời đại, khác về  trình độ nhận thức khác về cá tính …Tuy rằng khác nhau như thế nhưng cùng gặp nhau ở một đích điểm đó là  thi hành trọn vẹn giới răn Mến Chúa Yêu Người.

Thời đại khác nhau thì tất nhiên đường lối cũng khác. Chính vì thế đường lối nên Thánh của Legio không thể giống như các hội đoàn khác. Có nhiều nhà thần học nhìn nhận đây là thời điểm của Đức Maria và trong thời này thì Legio Mariae chính là dụng cụ đặc biệt của Ngài. Cần xác định rõ ràng như thế  thì mới có thể  nhận ra  chủ đích  của Legio  là cộng tác vào hành động  của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp dập đầu rắn Sa Tan để mở rộng Nước Chúa Ki Tô.

Hội viên Legio là dòng dõi của Đức Maria, điều này đã được  Kinh Thánh tiên báo ngay từ thuở Sáng Thế “  Đức Chúa Yehova phán với con rắn. Ta sẽ làm cho mày cùng Người Nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi Người Nữ nghịch thù nhau. Người Nữ sẽ giày đạp đầu mày. Còn mày thì rình cắn gót chân Người.” ( St 3, 15 ).

Lời tiên báo này nói lên cuộc chiến  dữ dội của Đức Maria  với các thế lực của Sa Tan và cuộc chiến ấy đã diễn ra từ ngày Hội Thánh Chúa Ki Tô được thành lập trên trái đất này cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên trận chiến nào thì cũng phải đến hồi kết thúc và nay chính là thời ứng nghiệm mà sách Khải Huyền đã  nói đến “ Rắn phun nước ở miệng nó ra như sông theo sau  người đàn bà hầu cuốn nàng đi theo dòng nước ấy. Nhưng đất giúp đỡ người đàn bà hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Rồng nổi giận người đàn bà bèn đi giao chiến cùng những kẻ khác của dòng giống nàng là kẻ giữ điều răn của ĐCT và có lời chứng của Chúa Giê Su” ( Kh 12, 15 -18 ).

Hình ảnh rắn phun nước ở miệng nó ra như  sông ám chỉ cho tính chất vô cùng độc hại của  cái gọi là thời đại bùng nổ thông tin  hiện nay. Thực vậy có thể nói chưa bao giờ con người có được các phương tiện nghe nhìn ( Tivi, điện thoại  ) vừa phổ biến vừa nhanh chóng tiện lợi như bây giờ. Muốn biết tin tức chỉ cần bật TV lên sẽ nghe sẽ thấy tận tai tận mắt những gì đang diễn ra trên khắp thế giới. Muốn liên lạc với bất cứ ai dù cách  xa cả ngàn cây số thì chỉ cần bấm số điện thoại là sẽ sẽ nghe sẽ thấy  được người đó. Sự  nhanh chóng tiện lợi ấy khiến cho  thế giới trở nên gần gũi nhau như trong gang tấc. Tuy nhiên sự gần gũi ấy chỉ có cái vẻ bề ngoài còn thật ra cũng chưa bao giờ con người lại trở nên xa lạ với nhau như vậy và sự xa lạ này diễn ra ở nơi tâm trí có nghĩa chẳng  ai có được sự hiệp thông thực sự với ai.

Sự xa lạ không chỉ diễn ra trong đời thường mà cả trong đời sống tâm linh và đây chính là hậu quả của việc đánh mất đức tin chân thật. Nguyên nhân sâu xa đưa đến việc mất đức tin là do nơi ảnh hưởng của Chủ Nghĩa Tương Đối. Đức hồng y Joseph Ratzinger trước ngày được chọn làm Giáo Hoàng đã phát biểu trong diễn văn ngày 18/4/2005:  Chủ nghĩa Tương Đối làm giáo thuyết tan bay theo gió và sự chuyên chế của chủ nghĩa Tương Đối là không nhận  bất cứ điều gì là chung quyết và nó đặt ra chuẩn mực duy nhất tối hậu là chính “ Cái Tôi” ( ego ) và những ham muốn của nó” ( Nguồn Lm Đa Minh Nguyễn Mạnh Tuyên – Chủ Nghĩa Tương Đối Và Tình Yêu Mục Tử ).

Đối với Chủ Nghĩa Tương Đối ( Relativisme ) thì không thể có chân lý tuyệt đối và như thế tất cũng chẳng thể có con đường nào gọi là Con đường Trọn Lành. Một khi đã không công nhận có Con Đường Trọn Lành thì làm sao có thể thực hiện việc trọn lành ? Đang khi đó Đức Ki Tô mời gọi chúng ta những người theo Ngài cần phải sống đời trọn lành. Như đã biết việc trọn lành chỉ có một, nghĩa là nên giống Cha là Đấng Trọn Lành. Thế nhưng con đường nên trọn lành thì lại có nhiều và trong số đó Legio cũng có con đường  riêng của mình “ Theo ý Legio sự trọn lành của hội viên không dựa vào chỗ tự mãn vì những kết quả thực sự hay bề ngoài nhưng chỉ căn cứ vào lòng trung thành từng nét với phương pháp Legio. Hội viên Legio chỉ xứng đáng với danh xưng khi họ biết tuân phục quy chế” ( TB SL, 142 Chương 11 ).

Để nên được Thánh chỉ cần trung thành từng nét với phương pháp Legio. Quan điểm này hết sức độc đáo nó vừa khác lại vừa không khác với các đường lối nên Thánh trước đây. Nói là khác bởi vì nó không đòi hỏi sự hãm mình ép xác khổ hạnh. Còn không khác là vì nó cũng là con đường bỏ mình tức bỏ đi ý riêng mình ( Cái Tôi ) Dù cho có đọc kinh cầu nguyện làm việc bác ái hay hãm mình đền tội đến đâu mà vẫn giữ ý riêng mình thì đối với Chúa  chẳng những chẳng có công trạng gì mà còn đáng bị trách phạt “ Chẳng phải mỗi kẻ nói cùng Ta rằng Lạy Chúa Lạy Chúa mà vào được vào Nước Trời đâu nhưng chỉ kẻ nào biết làm theo Thánh Ý Cha mà thôi. Trong ngày đó nhiều người sẽ nói  với Ta rằng Lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao ? Chẳng từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ sao ?và chẳng từng nhân danh Chúa mà làm nhiều việc quyền năng sao ?Khi ấy Ta sẽ công bố cùng chúng rằng Ta chẳng hề biết các ngươi, hãy lìa khỏi Ta hỡi những kẻ làm ác kia ?( Mt 7, 21 023 ).

Làm theo ý riêng sẽ bị lìa khỏi Chúa. Ngược lại bỏ ý riêng đi lại được ở  cùng Chúa. Con đường nên Thánh của Legio  tất cả  chỉ làm sao bỏ được ý riêng và để có thể bỏ được ý riêng Legio có một hệ thống gọi là Hệ Thống Cố định “ Hội viên không có quyền thay đổi các quy luật hay cách thực hành. Hệ thống mô tả đây là hệ thống của Legio. Mỗi thay đổi dù nhỏ bé đến đâu cũng không tránh khỏi biến đổi khác và không bao lâu tổ chức Legio chnỉ là hữu danh vô thực. một khi biết đơn vị nào thay đổi như vậy legio sẽ không ngần ngại khai trừ đơn vị ấy dù họ đã thể hiện những công tác có giá trị” ( TB SL 241 – Ch. 20 ).

Không được thay đổi dù đó chỉ là những chi tiết rất nhỏ bé. Những chi tiết không được thay đổi bao gồm  trong những quy định về kinh nguyện về cách chưng dọn bàn thờ Đức Mẹ về vị trí chỗ ngồi của Ban Uỷ Viên trong presidium của BQT trong các cấp Hội Đồng v.v…Trách nhiệm đường lối không thay đổi của hệ thống Legio là của người trưởng và đây là nhiệm vụ quan trọng nhất “ Trưởng phải nhớ mình là đại diện của Legiio để áp dụng đường lối Legio đến từng chi tiết. làm  đại diện không đúng trách nhiệm tức là thất tín với Legio. Toà án quân sự trần gian gọi đây là tội phản quốc và can phạm phải bị kết án rất nặng nề” ( TB Sl 371 – Ch. 34 ).

Trách nhiệm của trưởng càng nặng nề hơn nếu đó là của các cấp Hội Đồng bởi lẽ các cấp Hội Đồng được lập ra chính là để bảo vệ đường lối Legio “ Để bảo vệ sự hiệp nhất duy trì lý tưởng nguyên thuỷ bảo tồn nguyên vẹn tinh thần kỷ luật thông lệ và phát triển Legio, các cấp Hội Đồng trung ương và địa phương có bổn phận đảm trách việc quản trị. Bất cứ ở nơi nào Legio mạnh là do Hội Đồng quản trị nghiêm chỉnh” ( TB Sl 280. Ch 28 ).

Nhiệm vụ  của các cấp Hội Đồng là để bảo vệ  sự hiệp nhất duy trì lý tưởng nguyên thuỷ…Vậy lý tưởng nguyên thuỷ của Legio là gì  nếu chẳng phải là để cộng tác  vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là Thân Mầu Nhiệm Chúa Ki Tô  để đạp giập đầu rắn Sa Tan ?  Nguyên tổ vì không vâng lời  Thiên Chúa  tức làm theo ý riêng mình mà đã bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng. Hội viên là dòng dõi của Đức Maria, chúng ta cần phải quyết chí từ bỏ ý riêng bằng cách tuân thủ nghiêm chỉnh  đường lối Legio hoạt động dưới sự lãnh đạo của giáo quyền thì mới mong hưởng phúc đời đời trên Thiên Đàng như lời Chúa Giê Su đã hứa “ Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đi mà sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi thì Ta sẽ trở lại tiếp các ngươi về với Ta hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi  cũng sẽ ở đó với Ta” ( Ga 14,  2 -3).

Phùng Văn Hoá

Chuyên Mục: 2. Legio Mariae 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: