Thái Ung Thái Thần

Giang Nam có một (trạm) dịch sứ luôn tự cho mình làm việc lão luyện có hiệu lực.

Năm nọ, thích sứ mới đến nhậm chức đi tuần sát đến dịch trạm, dịch sứ cung kính hầu hạ, nói : “Tất cả những thứ trong dịch trạm đều giải quyết tốt, mời đại nhân đi quan sát”.

Thích sứ đến phòng rượu thấy có một tấm hình bèn hỏi : “Đây là ai vậy ?”

Trả lời : “Đây là Sơ Khang”[2].

Lại đến phòng trà cũng nhìn thấy một tấm hình, dịch sứ nói : “Đây là Lục Vũ” [3].

Thích sứ tức cười lại tiến vô phòng khác thì chỉ thấy các thức ăn đã làm xong, trong phòng lại còn có một tấm hình đó chính là Thái Ung [4].

Thích sứ thấy dịch sứ làm cách gượng gạo thì cười mãi không thôi, nói : “Nếu đến nhà ăn thì tất phải có Mễ Phế [5]; đến trường ngựa tất có hình Tư mã Thiên?”

                                      (Cổ kim tiếu sử)

Suy tư:

Mỗi gia đình Kitô hữu đều có một nơi trang trọng để làm bàn thờ có tượng chuộc tội, có hình Mẹ Maria  và hình các thánh để tuyên xưng đức tin của mình và cũng để biến nhà mình thành nhà của Thiên Chúa, là nơi cầu nguyện của gia đình.

Nhưng có người Kitô hữu trong nhà chổ nào cũng có treo hình Chúa hình Mẹ nhưng rất ít đến nhà thờ dâng lễ đọc kinh; có người giữa phòng khách trang trọng “chơi” ngay một tấm hình người mẫu khỏa thân 70% và khoe với khách đến nhà đây là hình nghệ thuật hiếm có, còn bên góc tường thì treo một tượng Thánh Giá nhỏ xíu đầy màng nhện…

Con người ta thường ưa “chơi nổi” cho nên hay có những chuyện tức cười xảy ra.

Trước hết hãy treo ảnh Chúa trong tâm hồn mình, bằng cách sống bác ái và phục vụ tha nhân trong tình yêu của Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Maria Nhân tài

 

[2] Theo truyền thuyết là người phát minh ra rượu.

[3] Người nghiên cứu về trà đạo và có “trà kinh”.

[4] Bởi vì 蔡 (họ Thái) đồng âm với 菜 (thái, cắt…), dịch sứ đem nhà văn học, nhà thư pháp ngộ nhận là “thần thái”.

[5] Nhà thư pháp.

Chuyên Mục: Mỗi Ngày 1 Câu Chuyện 

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: