Tội thờ tà thần của thời đại ta

Thời đại này, xã hội lãnh đạm với tôn giáo,

Nếu chưa phải là đối nghịch, áp bức tôn giáo.

Nhưng họ thay vào đó của cải vật chất.

Đêm ngày chỉ biết sung sướng hưởng thụ, nghiện ngập, xa hoa và phóng túng.

Của cải Chúa ban là phương tiện để con cái Chúa hạnh phúc ở đời này, phục vụ anh em.

Nhưng nhiều người đã cho của cải vật chất một giá trị tuyệt đối, tất cả khôn ngoan, tâm trí đều dồn vào đó.

Của cải vật chất đã nên thần tượng của họ.

Đó là thần điểu khiển cuộc đời của họ.

Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: “Đồ dại dột, chính hôm nay Ta sẽ đòi linh hồn ngươi” (Lc 12,20).

Khốn cho những ai thờ tà thần của thời đại.

Không phải Chúa Giêsu muốn nhắm những người buôn bán, tán tậm lương tâm, say mê tiền bạc, tửu sắc.

Mà Chúa Giêsu muốn nói lại với chúng ta tất cả, cách riêng với hạng người tận hiến mình cho Chúa.

Khi một cá nhân, một cộng đoàn, không ai nói ai, nhưng cứ lấy tiền làm trọng, làm tiêu chuẩn cho bản thân, cho cộng đoàn; xây dựng nhà thờ lớn lao, bày vẽ sắm sửa tiện nghi, xa xỉ, tranh đua nhau không phải để làm tôi Chúa.

Nhưng là để quan hệ với hạng người giầu sang, có quyền thế và họ an tâm hưởng thụ.

Nhưng Chúa nhắc nhở họ:

“Đồ dại dột, chính hôm nay Ta sẽ đòi linh hồn ngươi” (Lc 12,20). 

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: