Không rời vị trí, không bỏ trách nhiệm

Tại vị trí,

đứng vững,

tại sao rời bỏ vị trí chiến đấu?

Ai bỏ vị trí?

Thường là những người quá khôn ngoan trốn tránh, những lính đánh thuê, những nhà thương mại chỉ kiếm lời, những người nhát sợ, những người ích kỷ.

Khó thật, nguy hiểm thật,

nhưng không rời một ly,

không lùi một bước,

giữ vững, liều mạng sống.

Kẻ thù phải bước lên xác ta.

Mỗi người kitô hữu là một chiến sĩ, một người đi tiền phong.

“Này Thầy lên Jerusalem và Con Người sẽ bị nộp” (Mt 20,18).

“Thầy chẳng uống chén đắng Cha ban cho Thầy sao?” (Ga 18,11).

”Để thế gian hiểu biết Cha yêu mến Thầy và Thầy yêu mến Cha, chúng ta hãy đứng dậy và ra đi” (Ga 14,31).

Con phải giữ vị trí và chiến đấu,

Không phải giữ vị trí như lính kiểng.

Không phải giữ vị trí và kiếm cách yên thân,

mặc cho người khác phải hoạn nạn, tan tác.

Xin Chúa cứu chúng con khỏi sự khôn ngoan thế gian,

không có trong bảy ơn Chúa Thánh Thần.

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: