Không rời vị trí, không bỏ trách nhiệm

Tại vị trí,

đứng vững,

tại sao rời bỏ vị trí chiến đấu?

Ai bỏ vị trí?

Thường là những người quá khôn ngoan trốn tránh, những lính đánh thuê, những nhà thương mại chỉ kiếm lời, những người nhát sợ, những người ích kỷ.

Khó thật, nguy hiểm thật,

nhưng không rời một ly,

không lùi một bước,

giữ vững, liều mạng sống.

Kẻ thù phải bước lên xác ta.

Mỗi người kitô hữu là một chiến sĩ, một người đi tiền phong.

“Này Thầy lên Jerusalem và Con Người sẽ bị nộp” (Mt 20,18).

“Thầy chẳng uống chén đắng Cha ban cho Thầy sao?” (Ga 18,11).

”Để thế gian hiểu biết Cha yêu mến Thầy và Thầy yêu mến Cha, chúng ta hãy đứng dậy và ra đi” (Ga 14,31).

Con phải giữ vị trí và chiến đấu,

Không phải giữ vị trí như lính kiểng.

Không phải giữ vị trí và kiếm cách yên thân,

mặc cho người khác phải hoạn nạn, tan tác.

Xin Chúa cứu chúng con khỏi sự khôn ngoan thế gian,

không có trong bảy ơn Chúa Thánh Thần.

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Đức Mẹ yêu mến chúng ta, vượt qua sự yêu mến của tất cả các thiên thần và các thánh hợp lại dành cho chúng ta.- Thánh Nilus de Elder

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: