Con là người mang lửa để đốt cháy

Chúa Giêsu tự xưng mình là người mang lửa đến trần gian.

Tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu, con cũng là người mang lửa, Chúa Giêsu đã trao bó đuốc qua tay con.

Con muốn chạy thật nhanh , chạy khắp trần gian, chuyển lửa đến tay nhiều người, như người mang lửa từ núi Olympe

Lửa con mang là tình thương, là nhiệt tâm, là sức mạnh của Thiên Chúa, nhằm đốt cháy, thiêu hủy những gì còn dơ bẩn và tạo dựng, đổi mới.

Con là ngọn lửa bùng cháy hay giá lạnh?

Con có phải là một cái lò đẹp mà không có lửa?

Vô ích

Những lúc gian truân, con có lo lắng cất giấu ngọn lửa dưới giếng như dân Do Thái lúc lưu đày, để khi thời gian Chúa đến, nó lại bùng cháy lên?

Muốn nguôi ngọn lửa ấy, con phải lấy dầu của sự cầu nguyện hằng ngày, mà đổ vào

những tâm hồn cầu nguyện.

Trang bị cho các bó đuốc sẵn sàng.

Để Chúa Thánh Thần đốt cháy bừng sáng lên, đuổi xa đêm tối tăm, và “canh tân bôi mặt trái đất”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: