14. Người Kitô Đích Thực

Người Kitô xứng đáng với danh hiệu ấy, là người thể hiện cuộc đời Chúa Kitô, qua mọi tình huống trong đời sống mình.

Mỗi vị thánh đều sống trong sáng nhất, một mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu:

- Chúa Giêsu Hài đồng,

- Chúa Giêsu giảng dạy,

- Chúa Giêsu yêu mến thanh thiếu niên.

- Chúa Giêsu tử nạn…

Đức Mẹ Maria đã sống trọn vẹn cả 15 mầu nhiệm ấy.

Người Kitô thưở sơ khai, đã có một lối diễn tả rất đơn so: “Người Kitô là người mang:

-       Chúa Kitô trong óc,

-       Chúa Kitô trong tim,

-       Chúa Kitô trong mắt,

-       Chúa Kitô trên miệng,

-       Chúa Kitô trên chân”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Vết thương của Chúa Giê-su sẽ mở toang những tâm hồn cứng cỏi, có thể đốt cháy những tâm hồn nguội lạnh.- Thánh Wenceslaus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: