14. Người Kitô Đích Thực

Người Kitô xứng đáng với danh hiệu ấy, là người thể hiện cuộc đời Chúa Kitô, qua mọi tình huống trong đời sống mình.

Mỗi vị thánh đều sống trong sáng nhất, một mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu:

- Chúa Giêsu Hài đồng,

- Chúa Giêsu giảng dạy,

- Chúa Giêsu yêu mến thanh thiếu niên.

- Chúa Giêsu tử nạn…

Đức Mẹ Maria đã sống trọn vẹn cả 15 mầu nhiệm ấy.

Người Kitô thưở sơ khai, đã có một lối diễn tả rất đơn so: “Người Kitô là người mang:

-       Chúa Kitô trong óc,

-       Chúa Kitô trong tim,

-       Chúa Kitô trong mắt,

-       Chúa Kitô trên miệng,

-       Chúa Kitô trên chân”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: