Curia Houston TX Mừng Tổng Hội Thường Niên 2015

Cung Nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ tại GX. Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam
Thứ Bảy ngày 05-12-2015

Tiệc Liên Hoan

Hài Kịch Sao Anh Nỡ Đi Tu

Chuyên Mục: Curia Houston TX 

Được như thiên thần là một phúc phận; giữ mình đồng trinh là một công đức.- Thánh Gioan Kim Khẩu

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: