Curia Houston TX Mừng Tổng Hội Thường Niên 2015

Cung Nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ tại GX. Các Thánh Tử Đạo Việt-Nam
Thứ Bảy ngày 05-12-2015

Tiệc Liên Hoan

Hài Kịch Sao Anh Nỡ Đi Tu

Chuyên Mục: Curia Houston TX 

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: