Thơ Nguyện Cầu Cùng Đức Mẹ

Lạy Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ loài người
Mẹ là người Nữ quyền thế, Đấng đạp đầu satan
Ơn phúc rạng hào quang,con xin kính chào Mẹ !
Ôi , Nữ Hoàng Thiên Quốc, Mẹ thật tròn diễm phúc
Vì Mẹ đã vâng nghe , Lời sứ thần truyền lại

Nay trước linh đài Mẹ, con hết dạ van nài
Xin Mẹ thương nước Việt được bình an vui sống
Cho con người biết trung tín sắc son
Cho người tín hữu biết trung trinh giữ đạo
Xua tan mọi kế độc hiểm sâu
Mẹ là Đấng cầu bàu mạnh thế

Lạy Nữ Hoàng nhân ái ! Mẹ vẫn đứng uy nghi
Như máng thông ơn Chúa
Con tin Mẹ như xưa, lời Mẹ cầu cùng Chúa
Khi tiệc cưới Canna, người ta bị hết rượu
Mẹ thương nhìn thấy điều ấy
Đã can thiệp kịp thời, dù là ơn Chúa Trời
Nhưng, nhờ lời cầu dẫn, Mẹ đã thấu cảnh “nóng”
Nay xin Mẹ lắng nghe lời con xin cùng Mẹ …

Để hương thơm danh tiếng Mẹ vượt khỏi không gian
Đấng đạp đầu satan , xin Mẹ ban bình an
Xin Mẹ thương che chở đoàn con bé dại khờ
Để biết đường về đích,
Mẹ ơi, con tin chắc Mẹ sẽ nhận lời con
Dù mỏng giòn yếu đuối , nhưng đức tin dẫn đường
Để bước theo Mẹ đến bến tình thương
Lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc ./. Amen

01/02/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: