Thơ: Ai Tín!

Ai  tín vừa nghe đượm  nỗi buồn !

Thương người  tài, đức cách biệt luôn

Dư âm còn đó , thầy dạy bảo

Người khuất đâu rồi hỏi núi sông?

Dẫu  rằng “ tử “là về quê thật

Nhưng tình tri ân còn đọng mãi khúc tình thâm

Hai năm thụ giáo “thầy “ chỉ bảo

Kiến thức  đủ đầy thầy muốn trao

Cứ cho, sẽ nhận là tôn chỉ

Từng  lớp môn sinh nối tiếp hàng

Gần sáu mươi tuổi linh mục hiên ngang

Hơn tám mươi  năm  đời dương thế

Nay trở về theo tiếng gọi “tình yêu”

Một đời gieo “chữ Tin – Yêu”

Hôm nay thầy  gặt thật nhiều  ơn thiêng

Mong thầy sớm hưởng phúc thiêng

Là công tu đức tại miền thế gian

Niềm tin đón nhận và đeo mang

Trung thành tuân giữ “túi vàng” càn khôn

Nay phúc ân đầy đủ nơi trần

Thiên Chúa mời gọi “ PHÚC NHÂN “ trở về

Đáp  “Lời “ tiếng gọi  “Thiên Quê”

Thiên Nhan  vui hưởng thỏa thuê trọn đời

Cả đời gieo “PHÚC ” ai ơi!

Ngày nay tận hưởng ơn Trời từ “NHÂN “

Cúi xin Thiên Chúa  lòng lành

Tha thứ vấp phạm  chưa thành vẹn phân

Dẫn vào nơi chốn từ “nhân”

Ban tràn ơn “phúc” con mong vô cùng

Cúi lạy Thiên Chúa Ba Ngôi

Cho thầy được hưởng đời đời Thiên Nhan ./.

 

Kính viếng – Tiễn biệt ân sư –Xin cầu cho LH ALBERTO.

Lễ Chúa Ba Ngôi 2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: