Thơ: Ai Tín!

Ai  tín vừa nghe đượm  nỗi buồn !

Thương người  tài, đức cách biệt luôn

Dư âm còn đó , thầy dạy bảo

Người khuất đâu rồi hỏi núi sông?

Dẫu  rằng “ tử “là về quê thật

Nhưng tình tri ân còn đọng mãi khúc tình thâm

Hai năm thụ giáo “thầy “ chỉ bảo

Kiến thức  đủ đầy thầy muốn trao

Cứ cho, sẽ nhận là tôn chỉ

Từng  lớp môn sinh nối tiếp hàng

Gần sáu mươi tuổi linh mục hiên ngang

Hơn tám mươi  năm  đời dương thế

Nay trở về theo tiếng gọi “tình yêu”

Một đời gieo “chữ Tin – Yêu”

Hôm nay thầy  gặt thật nhiều  ơn thiêng

Mong thầy sớm hưởng phúc thiêng

Là công tu đức tại miền thế gian

Niềm tin đón nhận và đeo mang

Trung thành tuân giữ “túi vàng” càn khôn

Nay phúc ân đầy đủ nơi trần

Thiên Chúa mời gọi “ PHÚC NHÂN “ trở về

Đáp  “Lời “ tiếng gọi  “Thiên Quê”

Thiên Nhan  vui hưởng thỏa thuê trọn đời

Cả đời gieo “PHÚC ” ai ơi!

Ngày nay tận hưởng ơn Trời từ “NHÂN “

Cúi xin Thiên Chúa  lòng lành

Tha thứ vấp phạm  chưa thành vẹn phân

Dẫn vào nơi chốn từ “nhân”

Ban tràn ơn “phúc” con mong vô cùng

Cúi lạy Thiên Chúa Ba Ngôi

Cho thầy được hưởng đời đời Thiên Nhan ./.

 

Kính viếng – Tiễn biệt ân sư –Xin cầu cho LH ALBERTO.

Lễ Chúa Ba Ngôi 2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: