Sa Mạc sẽ nở hoa

CHÚA NHẬT GAUDETE

Thưa quý vị, thưa các bạn chủ đề Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng , thường được gọi là Chúa Nhật Vui Mừng. Dù Lời Tin Mừng ( Mt 11, 2- 11) không mang ”Lời lẽ” gì vui . Tại sao vậy , thưa quý vị ? Thưa vì, căn cứ vào Bài đọc I ( Is 35, 1- 10 ) hôm nay , Ngôn Sứ Isaia cho chúng ta một “tia” hy vọng thật “triết lý”, điều mà thế gian không thể làm được, nhưng, Thiên Chúa làm được, vì vậy, một niềm hy vọng, một tia hy vọng thật sự sẽ mở ra cho những ai đang kiếm tìm. Theo đó, Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng dẫn đưa chúng ta đến một niềm hy vọng thật sự, niềm vui thật sự đó là : Thiên Chúa gần đến rồi, Đấng giải thoát sắp đến rồi , Alleluja !

Sa mạc miền cát trắng
Nóng chảy đốt tiêu tan
Những gì là cây cỏ
Tạo nên cảnh hoang tàn

Tâm hồn con người có vậy không ?
Muốn khô khan hay nên màu mỡ

Hãy nghe lời ngôn sứ
Một “sa mạc” khô cằn
Là tâm hồn chai cứng
Muốn trở nên màu mỡ

Như Lời Chúa hôm nay
Đất cang sẽ màu mỡ
Rừng già sẽ mừng rỡ
Như huệ sẽ trổ bông

Cây cối sẽ đâm chồi
Muôn loài sẽ hoan hỷ
Sẽ không còn cơ cực
Và hãy can đảm lên

“ Và đừng sợ hãi nữa”
Vì Đấng giải thoát ngươi
Đã gần đến,
Lúc bấy giờ : Què nhảy như nai

Người điếc thì nghe được
Kẻ câm thì nói được
Người mù nhìn thấy được
Và kẻ nghèo được nghe : Tin Mừng

Há như vậy, không vui mừng sao ?
Hãy can đảm lên : Đừng sợ !
Vì Thiên Chúa đã gần đến
Đó là lỳ do : Sa mạc sẽ nở hoa

Một điều kỳ lạ
Khó với con người
Nhưng, với Chúa Trời
Ngài làm tất cả./.

11/12/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: