Người mang Thánh giá

Hởi người mang Thánh giá
Có phải là tín đồ
Của người trong lịch sử
Tên gọi là Giêsu?

Người thích mang Thánh giá
Như dấu hiệu niềm tin
Đức Giêsu Cứu Thế
Vẫn ngự trị muôn niên.

Ta ngày xưa cũng thế
Cũng tin có Chúa Trời
Nhưng đường đời nghiêng lệch
Ta bước trật nẻo đi.

Giờ như là phép lạ
Ta thấy người tiên tri
Với huy hoàng Thánh giá
Ta chợt nhớ đường về.

Kính lễ Suy Tôn Thánh Gía 14/09/2016

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Chuyên Mục: Thơ 

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: