Lạy Thiên Chúa Đấng Tạo Thành con

Lạy Thiên Chúa , Đấng Tạo Thành con
Một tạo tác mỏng giòn , dễ vỡ
Nhưng, vì tình thương , Chúa không nỡ lãng quên
Vì được tạo ra bởi Lòng Thương Xót

Nên thân xác dù yếu hèn dễ vỡ
Nhưng, tình thương muôn thuở chẳng hề phai
Chúa yêu con, nên nắn đủ hình hài
Trong TIM Ngài , con là vật được tạo tác

Dù là đất sét, dù là bụi tro
Nhưng, được ban cho Thần Khí
Thổi hơi vào là “Thánh Chỉ” trời cao
Từng giây phút , con chẳng dám tự cao

Nhưng trong giây phút, con tự hào trong Chúa
Vì kiếp phàm sinh, con được “yêu” như rứa
Hỏi làm sao, con dám nỡ quên Ngài?!
Trong đêm thâu, khi hồn con trăn trở hoài

Lòng tín thác , xin tựa nương trong Chúa
Đã yêu con từ thưở chưa thành hình
Thân xác con, dù gian khó điêu linh
Nguyện phó thác hồn con trong Tay Chúa

Đấng từ nhân chỉ duy nhất mình Ngài
Trần gian nầy có chi mà mong đợi
Dù tài năng, chỉ rác rưởi thế trần
Trong Tay Chúa, ôi, hồng ân “TẠO TÁC” ! ./. Amen

25/07/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: