Không đề mùa chay

Tại sao tôi phải ăn chay

Vì tôi không muốn chia hai Xác – Hồn

Thêm phiền muộn bởi khôn ngoan

Biết nhiều thêm khổ, an toàn cứ ngu (1)

Dễ thương mưu quỷ, chước ma

Mấy ai tránh được, ngã sa bao lần!

Choàng vào tay, vướng vào chân

Ba thù khéo lắm, phàm trần khổ đau (2)

Tưởng đời là khúc ca dao

Nào ngờ là thoáng bọt bèo mà thôi

Con ngu thật, lạy Chúa tôi!

Xin ngài thương xót, cứu đời phàm nhân

Con mong yêu Chúa vạn lần

Thế mà một phần con vẫn chưa yêu

Con run trước một nỗi đau

Vậy mà con muốn lên cao với Ngài!

TRẦM THIÊN THU

(1) Gv 1:18. (2) Ba thù: Xác thịt, thế gian, ma quỷ.

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: