Không đề mùa chay

Tại sao tôi phải ăn chay

Vì tôi không muốn chia hai Xác – Hồn

Thêm phiền muộn bởi khôn ngoan

Biết nhiều thêm khổ, an toàn cứ ngu (1)

Dễ thương mưu quỷ, chước ma

Mấy ai tránh được, ngã sa bao lần!

Choàng vào tay, vướng vào chân

Ba thù khéo lắm, phàm trần khổ đau (2)

Tưởng đời là khúc ca dao

Nào ngờ là thoáng bọt bèo mà thôi

Con ngu thật, lạy Chúa tôi!

Xin ngài thương xót, cứu đời phàm nhân

Con mong yêu Chúa vạn lần

Thế mà một phần con vẫn chưa yêu

Con run trước một nỗi đau

Vậy mà con muốn lên cao với Ngài!

TRẦM THIÊN THU

(1) Gv 1:18. (2) Ba thù: Xác thịt, thế gian, ma quỷ.

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: