Hạt Giống Lời Chúa

THƠ KÍNH LINH MỤC PHANXICO XAVIE TRƯƠNG BỬU DIỆP 2016

Người con Tắc Sậy chân chất

Thuần Nam Bộ chân thật tính thẳng ngay

Miền sông nước đậm đà người khai phá

Sinh ra trong môi trường như thế đó

Nhờ thụ hưởng giáo lý Đức Tin Công giáo

Sống trưởng thành trong ân sủng Đức Tin

Ấp ủ một chân tình theo “Tiếng Gọi ”

Gieo “Hạt Giống Lời” nơi đất mới

Làm chứng tình yêu của Chúa Trời trên quê hương

Trung trinh giữ đạo sáng ngời

Gương anh dũng muôn đời kết chặt

Nay Hạt Giống Lời hiển linh cho thấy tỏ

Muôn con cháu lương giáo tề tựu về

Không lập đảng phái , không tạo bạc tiền

Sống theo gương Thầy Chí Thánh

Thác theo gương Mục Tử nhân lành

Cha Trương Bửu Diệp thật xứng danh

Người con miền sông nước miền tây

Hàng đàn người lũ lượt, kính viếng anh linh

Hạt Giống Lời Chúa thật chân tình

Đã ươm mầm trong tình yêu Thiên Chúa

Nay nẩy mầm để treo gương cứu thế

Ôi, nhân đức thật phi thường !

Cũng con người, cũng nhỏ bé, nhưng treo gương

Như Hạt Lúa Mì gieo xuống đất đã thối đi

Tất nảy sinh muôn nghìn bông hạt khác

Nay kỷ niệm ngày giỗ tiếp

Bảy mươi năm dù thác tiếng vẫng thơm

Không cần ướp xác, không cần lính canh

Tiếng vang đến tận mây xanh

Kéo ân trời, phúc lộc trên dân lành Nước Việt

Ai nắm, ai bắt hồn thiêng, tiếng thánh

Của một người gieo giống Hạt Phúc Âm

Tin Mừng vang dội khắp núi sông

Lời Chúa Giêsu hằng sống cùng chân lý

Của bao thời, bao lớp hậu sinh

Cha Bửu Diệp tâm đắc anh linh

Nguyện xả thân máu thấm Máu ân tình

Máu dâng Máu, tình dâng Tình cao cả

Nguyện cầu thay nhân loại hôm nay

Bởi Hy Tế hiệp thông cùng Thầy Chí Thánh

Giêsu cao cả , Người Thầy Chí Thánh

Hy Tế linh mục , ôi cao lắm !

Trả một đời, dâng một đời huyền linh

Tử Đạo, ôi , Máu Đào vĩnh cửu

Hy Tế tinh tuyền, linh thiêng tuyệt diệu

Qua bao đời ai dám so cân ? !

Ôi , Thần Linh Chúa tuyệt diệu vô ngần!

Trong Thánh Sủng , ai dám so với Chúa

Nguyện xin cha cầu thay nguyện giúp

Như Hy Tế hiệp dâng trên đỉnh Can-vê

Trở nên Hy Tế Tình Yêu duy nhất

Của một Người Danh Thánh Giêsu./. Mong thay

Kỷ niệm lễ giỗ 70 năm 1946 – 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: