Đặc Ân Vô Nhiễm

Trở nên tinh tuyền , ơn Thánh sủng
Một Nữ Tỳ, kiệt tác Mẹ Đồng Trinh
Một thụ tạo thỏa điều Thiên Chúa muốn
Sự vâng nghe , ôi kiệt tác muôn đời !

Lòng khiêm tốn, vâng lời trong sâu thẳm
Ôi, toàn vũ trụ có nghe “Lời thiên sứ” ?
Đã Truyền Tin cho Thánh Mẫu Ngôi Lời
Ôi, tuyệt diệu thay, ân sủng sáng ngời !

Trong tâm tưởng , Mẹ suy điều huyền nhiệm
Hỡi thế nhân , có nghe điều Mẹ đáp ?
Cùng Sứ thần Gap-bi- el : “ XIN VÂNG”
Lời “ưng thuận “ của một tâm hồn khiêm tốn

Mẹ Đồng Trinh, ôi , Mẹ mở rộng “cửa Trời ”
Là mở toang “LÒNG THƯƠNG XÓT” của Đấng Toàn Năng
Để quyền năng Thánh Thần toan ngự xuống
“Cứu “ nhân gian khỏi kiếp “giam cầm”

Ôi , cúi lạy Bà tuyệt thế “giai nhân “
Vừa kiều diễm “cung lòng” trong thánh sủng
Vừa rực sáng muôn tinh tú từ Trời
Tiếng thưa “ XIN VÂNG “ của Mẹ thật tuyệt vời!

Vừa mang “Ân Trời “ cho nhân thế
Vừa làm “đẹp lòng” Đấng Tối Cao
Mẹ chẳng muốn khoác cẩm bào
Nhưng, ân sủng Mẹ nhận được, đẹp sao “Màu Cứu Độ”

Ôi , người Nữ Tỳ đầu đội mặt Trời
Chân đạp mặt Trăng và muôn ngàn tinh tú
Được kêu gọi trong muôn muôn phụ nữ
Đấng “Con Lòng Bà “ là Chúa toàn năng

Ôi , tuyệt diệu thay, ân phúc vô ngần !
Tấu lạy Mẹ, Bà được đặc ân “ VÔ NHIỄM “
Xin cầu cho chúng con còn dưới chốn lụy trần
Ôi , xin Mẹ dạy cho con “ biết “ xin vâng

Theo Thánh Ý trong muôn lần thế sự
Biết cậy trông, biết tín thác trọn đời
Đến ngày giờ, Chúa cất lên tiếng gọi
“Vâng “ con đây : là kẻ tội nhân

Nhờ Mẹ giúp muôn lần tri ân Mẹ
Đến bến Nước Trời, ôi , ơn Mẹ xiết bao !
Ôi, Đấng Đồng Trinh tuyệt hảo biết bao !
Cung chúc Mẹ , Đấng được ơn “VÔ NHIỄM “./.

08/12/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Một người càng yêu người, thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào, thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: