Đặc Ân Vô Nhiễm

Trở nên tinh tuyền , ơn Thánh sủng
Một Nữ Tỳ, kiệt tác Mẹ Đồng Trinh
Một thụ tạo thỏa điều Thiên Chúa muốn
Sự vâng nghe , ôi kiệt tác muôn đời !

Lòng khiêm tốn, vâng lời trong sâu thẳm
Ôi, toàn vũ trụ có nghe “Lời thiên sứ” ?
Đã Truyền Tin cho Thánh Mẫu Ngôi Lời
Ôi, tuyệt diệu thay, ân sủng sáng ngời !

Trong tâm tưởng , Mẹ suy điều huyền nhiệm
Hỡi thế nhân , có nghe điều Mẹ đáp ?
Cùng Sứ thần Gap-bi- el : “ XIN VÂNG”
Lời “ưng thuận “ của một tâm hồn khiêm tốn

Mẹ Đồng Trinh, ôi , Mẹ mở rộng “cửa Trời ”
Là mở toang “LÒNG THƯƠNG XÓT” của Đấng Toàn Năng
Để quyền năng Thánh Thần toan ngự xuống
“Cứu “ nhân gian khỏi kiếp “giam cầm”

Ôi , cúi lạy Bà tuyệt thế “giai nhân “
Vừa kiều diễm “cung lòng” trong thánh sủng
Vừa rực sáng muôn tinh tú từ Trời
Tiếng thưa “ XIN VÂNG “ của Mẹ thật tuyệt vời!

Vừa mang “Ân Trời “ cho nhân thế
Vừa làm “đẹp lòng” Đấng Tối Cao
Mẹ chẳng muốn khoác cẩm bào
Nhưng, ân sủng Mẹ nhận được, đẹp sao “Màu Cứu Độ”

Ôi , người Nữ Tỳ đầu đội mặt Trời
Chân đạp mặt Trăng và muôn ngàn tinh tú
Được kêu gọi trong muôn muôn phụ nữ
Đấng “Con Lòng Bà “ là Chúa toàn năng

Ôi , tuyệt diệu thay, ân phúc vô ngần !
Tấu lạy Mẹ, Bà được đặc ân “ VÔ NHIỄM “
Xin cầu cho chúng con còn dưới chốn lụy trần
Ôi , xin Mẹ dạy cho con “ biết “ xin vâng

Theo Thánh Ý trong muôn lần thế sự
Biết cậy trông, biết tín thác trọn đời
Đến ngày giờ, Chúa cất lên tiếng gọi
“Vâng “ con đây : là kẻ tội nhân

Nhờ Mẹ giúp muôn lần tri ân Mẹ
Đến bến Nước Trời, ôi , ơn Mẹ xiết bao !
Ôi, Đấng Đồng Trinh tuyệt hảo biết bao !
Cung chúc Mẹ , Đấng được ơn “VÔ NHIỄM “./.

08/12/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2017

Lễ Mình Máu Thánh Chúa | CN Lễ Chúa Ba Ngôi

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: