10 điều luật cuả thiếu nhi

Thiếu nhi mỗi sáng dâng ngày

Làm cho đời sống hoá nên lời cầu

Thiếu nhi Thánh Thể Tôn sùng

Siêng năng hiệp lễ nhà Chầu viếng thăm

Thiếu nhi chịu khó hy sinh

Luôn nhìn Thánh Giá dù buồn vẫn vui

Thiếu nhi nhờ Mẹ quyết tâm

Luôn làm gương sáng xứng danh tông đồ

Thiếu nhi xin hứa vâng lời

Vâng lời cha mẹ và người chỉ huy

Thiếu nhi đằm thắm nết na

Giữ mình trong trắng như là trẻ thơ

Thiếu nhi bác ái quên mình

Sống luôn quảng đại giúp người chung quanh

Thiếu nhi thành thực một lòng

Nói làm đúng mực người người tin yêu

Thiếu nhi bổn phận chuyên cần

Việc làm đến chốn đến nơi chu toàn

Thiếu nhi thực hiện hoa thiêng

Chân thành với Chúa, cộng biên mỗi ngày.

Chuyên Mục: Thơ 

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: