Cầu cho các Đẳng Linh Hồn

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Thánh là những phàm nhân được nhận lãnh Thiên Quốc , vì vậy các thánh không cần chúng ta cầu nguyện, ngược lại, chúng ta cần các thánh cầu bàu cho chúng ta.

Các đẳng linh hồn là những phàm nhân chưa được nhận lãnh Thiên Quốc, vì vậy, các đẳng linh hồn rất cần chúng ta cầu nguyện cho họ trong chốn luyện hình.

Vâng, hai thành phần trên, mặc nhiên là những thành phần không còn trong thân xác như chúng ta. Đồng thời cũng chờ ngày ”xác loài người ngày sau sống lại”. Để có một cuộc sống vĩnh hằng bên Đấng Hằng Hữu.

Như vậy, người còn sống trên trần gian , rồi chắc chắn sẽ đi một trong hai “con đường đó”, rồi sẽ đến bên ĐẤNG HẰNG HỮU. Điều chắn chắn, con đường được nhận lãnh triều thiên Thiên Quốc như các thánh là không dễ, nên đó là thiểu số. Vậy, còn lại là số đông, trong đó có chúng ta.

Vậy Giáo Hội là Mẹ chúng ta giáo huấn cho chúng ta biết,  Gíao Hội có ba thành phần:

–          Một là : Giáo Hội khải hoàn. (chiến thắng, vinh quang)

–          Hai là : Gíao Hội khổ luyện ( đau khô, đền tội hết thì giờ chiến đấu, hết tự do)

–          Ba là : Giáo Hội : Lập công ( hy sinh, đền tội còn thì giờ chiến đấu, còn tự do)

Như vậy, Giáo Hội Công giáo là một Mầu Nhiệm Hiệp Thông. Theo đó, công lao của các thánh, chúng ta được thông phần, ngược lại, việc hy sinh lập công của chúng ta qua các việc lành phúc đức, Thánh lễ và Chuỗi Mân Côi và những sự hy của chúng ta kết hợp cùng Mầu Nhiệm Thương Khó của Chúa Giêsu khi cầu nguyện cho các linh hồn, thì họ sẽ được ân thưởng. Theo đó, việc cầu nguyện cho các linh hồn là một việc lành thánh, nên Giáo Hội dành ra một tháng “CẦU HỒN “ là vậy.

 Tháng các linh hồn mười một

Mùng hai là ngày các đẳng chớ quên

Cầu cho cha mẹ, người trên

Ông bà, cô bác lênh đênh luyện hình

Ai ơi, xin chớ vô tình !

Tháng năm còn sống mà quên nguyện cầu

Lập công, đền tội chưa sâu

Đến giờ Chúa gọi “âu sầu” khóc than

Sự nghiệp tiền của giàu sang

Sẽ bỏ lại hết, chẳng mang được gì

Chỉ mang một thứ ”biết đi”

Đó là “Bác Ái” khó gì làm đâu!

Nhưng, khốn nỗi chẳng mấy ai

Thực thi điều ấy để làm “sản gia”

Bây giờ “lửa nóng” sém da

Xuýt xoa, xoa xuýt, ôi! Cha nóng rần

Bạc tiền, cơm áo quà thân

Không giúp kẻ khó, cứ vun vào mình

Bây giờ tội cứ đinh ninh

Đền chưa đủ tốt, thực tình khó ra

Biết rằng, Chúa sẽ thứ tha

Vì Ngài chính là :Thiên Chúa Tình Yêu

Mầu Nhiệm hiệp thông cao siêu

Chính điều hồng phúc tình yêu bởi Ngài

Các thánh cũng ở trong Ngài

Tình Yêu chan chứa không sai chút nào

Ngay trong luyện tội hôm nay

Cũng tình yêu Chúa mỗi ngày chớ quên

Thành phần còn gọi ” thế nhân ”

Cũng bởi Tình Chúa muôn lần cao siêu

Ôi, Lửa Thánh Thần cháy muôn chiều

Ngài luôn tắm gội “phì nhiêu” linh hồn

Ôi, Lạy Thiên Chúa, Đấng vĩnh tồn

Xin thương ban xuống muôn hồn người ta

Tắm gội sạch hết nhuốc nha

Trở nên trinh trắng Lòng Cha đợi chờ

Ôm vào lòng, ẵm như con thơ

Nâng niu như trứng , đó là : “XÓT THƯƠNG”

Thiên Chúa chính Là Tình Thương

Tha muôn tội lỗi như gương trong lành

Nên trắng như tuyết, sạch như tranh

Chính là Thiên Chúa lòng lành vô biên./. Amen

 

(xin cầu cho LH Giuse)

02/11/2016

P. TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: