Tại sao không được lần hạt trong thánh lễ?

Con năm nay 70 tuổi chẵn có một điều muốn trình bày xin cha giải đáp:

Con có đi sinh hoạt Ðạo Binh Xanh của xứ đạo trong vùng con ở. Linh mục quản nhiệm nói về sự tôn thờ Thiên Chúa và lòng sùng kính Ðức Mẹ. Linh mục nói rằng: “Trong thánh lễ không ai được lần hạt riêng.” Con thắc mắc, vậy cầm tràng hạt trong tay có được không? Con về suy nghĩ hoài. Mỗi thứ Bẩy trước thánh lễ con quì trước Mình Thánh Chúa lần hạt, cầu nguyện. Có lần con suy nghĩ: “Từ lúc Mẹ nhận làm Mẹ Thiên Chúa, rồi sinh Chúa ra trong khó nghèo, và theo Chúa 3 năm đi giảng đạo, nhìn Chúa chịu chết đau đớn trên thánh giá. Trong suốt cuộc hành trình, nhất là theo con đi chịu chết trên đồi Canvê, Mẹ đứng dưới chân thập giá, cũng như ẵm xác con vào lòng. Mẹ đã đồng công cứu chuộc nhân loại. Vậy thánh lễ cử hành hàng ngày trên bàn thờ chỉ diễn lại công cuộc cứu chuộc nhân loại. Tại sao linh mục lại nói là không được lần hạt trong thánh lễ?

Ý của con khi cầm tràng hạt trong tay là cùng với Mẹ để dâng thánh lễ trên bàn thờ cùng với linh mục đang diễn lại cuộc tử nạn của Chúa cho trọn. Chứ đâu tách rời Mẹ ra khỏi thánh lễ được? Không ai làm hai việc một lúc được. Theo con nghĩ trong thánh lễ chú ý đến các bài đọc, phúc âm, bài giảng của linh mục và lời truyền phép Mình Máu thánh, nhưng đôi lúc có chia trí về ngoại cảnh chung quanh. Tay mân mê tràng hạt lúc này lấy lại được sự ổn định tâm hồn để tiếp tục dâng lễ trên bàn thờ. Con thiết nghĩ không có trái. Vậy xin cha chỉ giáo cho một vài điểm để yên tâm phục vụ Chúa. (NVT, CA)

Cụ NVT mến,
Cám ơn Chúa và cám ơn cụ vì những tâm tình đạo đức cụ vừa chia sẻ. Ðó là những tâm tình cao đẹp. Cụ cứ an tâm. Không ai cấm cụ cầm tràng hạt khi dự lễ đâu. Nhiều ông dòng, bà dòng đeo tràng hạt loảng xoảng khi dự lễ và đôi khi cũng mân mê tràng hạt. Nếu có ai hiểu lầm là lần hạt thì giải thích cho họ thôi.

Còn tại sao không lần hạt trong Thánh Lễ? Chúng ta biết Phụng vụ, nhất là Thánh Lễ, là việc tôn thờ chung của cả Giáo Hội. Bởi Phụng vụ là việc chung, chúng ta cần chú tâm tất cả và tích cực tham gia những gì được phép. Trong Phụng vụ, Chúa Kitô ở giữa và cầu thay cho chúng ta. Thiên Chúa Cha luôn nhậm lời Chúa Kitô cầu nguyện nên gía trị của Phụng vụ là Lời cầu của Chúa Kitô.

Trong khi ấy, lần hạt Mân côi là việc đạo đức rất được yêu thích và rất phổ quát trong Giáo Hội Công Giáo. Người ta lần hạt riêng một mình, chung trong gia đình, trong lối xóm, trong họ đạo, trong nhà thờ với nhiều người. Nhưng dù thế, lần hạt không thuộc Phụng Vụ, không là lời cầu chính thức của Giáo hội, nên vẫn là việc đạo đức “riêng” dù có làm chung cả mọi người trên thế giới.

Cùng với Ðức Mẹ để tích cực tham dự Thánh Lễ là điều rất tốt lành. Như cụ đã nói, ” Không ai làm hai việc một lúc được,” chúng ta chấp nhận sự giới hạn của con người, nên không lần hạt trong Thánh Lễ. Phụng vụ chung có ưu tiên hơn việc đạo đức tư nên chúng ta nên chú tâm vào Thánh Lễ. Dĩ nhiên chúng ta còn nhiều giờ để lần hạt ở nhà hay ở nhà thờ trước, sau Thánh Lễ rồi trên đường đến nhà thờ hay về nhà.

Cũng nên nhắc là Phụng vụ được ưu tiên hơn cầu nguyện riêng nhưng không có ý thay thế cầu nguyện riêng. Hơn thế, Phụng vụ, cầu nguyện chung đòi phải có cầu nguyện riêng. Thiếu cầu nguyện riêng, Phụng vụ nhiều khi chỉ là xác không hồn, chỉ là thờ kính Chúa bằng môi mép còn lòng thì xa Chúa.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC
Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

Chuyên Mục: Hỏi Để Sống Đạo 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: