Con nên xưng tội không?

Kính thưa cha, con muốn trình cha một chuyện như sau. Thưa cha con nhớ hồi trước khi lập gia đình. Chúng con yêu nhau thắm thiết, đã trao thân cho nhau. Thế nhưng con không dám xưng những tội đó ra sợ cha quen biết tội mình. Từ đó tới nay con đã 40 tuổi rồi, mà con vẫn lên rước Chúa đều đều. Thưa cha nếu con chưa xưng những tội mà con đã nói trên con phạm thêm tội gì khác? Và bây giờ con xưng được không? Xin cha giúp đỡ để con an tâm sống và giữ đạo cho nên. (Vô Danh)

Vô Danh thân mến,
“Và bây giờ con xưng được không?” Không  (những ) được” mà “phải” làm và cần làm ngay. Thế hệ các anh chắc không phải học nhưng tôi hồi nhỏ học Bổn Ðồng Ấu của đức cha Hồ với các câu hỏi thưa đơn sơ.

H. Phải xưng tội làm sao?
T. Phải xưng tội thật rõ ràng ngay thật.

H. Xưng cho ngay thật là làm sao?
T. Là phải xưng hết các tội mình đã xét, chớ dấu một tội nào.

H. Kẻ có ý dấu một tội thì sao?
T. Nếu dấu một tội trọng, thì là phạm sự thánh.

H. Phạm sự thánh là tội làm sao?
T. Là tội rất nặng nề vì đã làm hư phép Bí Tích.

H. Các tội xưng lần ấy thì làm sao?
T. Các tội ấy chẳng được tha, cho nên sau phải xưng lại hết.”

Sau này, ở Sàigòn có Giáo Lý Công Giáo (in năm 1967).  Cũng có một câu hỏi thưa tương tự.

L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC

Chuyên Mục: Hỏi Để Sống Đạo 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: