Tháng Hoa Dâng Mẹ

Muôn lời cảm tạ, muôn nỗi tri ân !

Kính dâng lên Mẹ trọn cả tấm lòng

Bao ơn lành, Mẹ chuyển cầu lên Thiên Chúa

Hỡi thế nhân ! Sao vội quên nhanh thế

Mẹ lòng lành vẫn đang quan tâm

Dõi theo thế nhân , Mẹ vẫn dõi mắt nhìn

Từng nỗi đau trần thế, những vất vả gian truân

Mẹ nhìn thấu tỏ, hằng chuyển cầu

Lòng Từ Mẫu, Mẹ đâu thua gian hiểm

Hãy vững tin kêu cầu thật chí thiết

Mẹ cứu nguy giây phút thật bất ngờ !

Nhớ khi xưa ,Mẹ Đồng Công cùng Cứu Thế

Nỗi gian truân nào hơn nỗi “MẸ ĐỒNG CÔNG”

Muôn tấm lòng đẹp, dâng cùng kết lại

Muôn vạn bông hoa cùng dâng kính Mẹ Chúa Trời

Hãy vững tin lời Mẹ vẫn chuyển cầu

Lòng ái tuất Chúa Trời là thượng sách

Tháng Hoa dâng Mẹ, ôi muôn vạn kính tin

Hoa lòng đẹp nhất là theo Mẹ

Cùng bước theo trên hành trình dương thế

Cùng Mẹ Chúa Trời, Mẹ loài người thế nhân

Ôi! vinh phúc nào , Mẹ đẹp sao vinh phúc !

Cùng chúc tụng Mẹ, ôi , Maria Thánh Mẫu

Xin cầu cho đoàn con còn lưu lạc xa nhà

Mẹ, Nữ Vương ngự giữa muôn loài hoa

Cúi mình cung chúc thật là đẹp sao !

01/05/2016

P.TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

Chuyên Mục: Tháng Hoa 

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: