Tháng Hoa: Dâng Kính Đức Mẹ Maria – Ngày 9-15

9. Đức Mẹ gương đức tin – Trang 1

10. Đức Mẹ là mẹ cậy trông – Trang 2

11. Đức Mẹ là gương kính mến Chúa – Trang 3

12. Đức Mẹ là gương yêu người - Trang 4

13. Đức Mẹ là gương đức trong sạch - Trang 5

14. Đức Mẹ là gương đức khó nghèo - Trang 6

15. Đức Mẹ là gương việc cầu nguyện - Trang 7

- o O o -

9

Ðức Mẹ là gương mạnh tin

             – Khi Sứ thần truyền tin cho Người sẽ chịu thai và sinh con, nhưng người vẫn còn trinh khiết.  Một sự mầu nhiệm cao cả vượt quá sức hiểu biết của loài người.  Nhưng Ðức Mẹ vẫn tin theo lời ấy.

            – Khi Ðức Mẹ đi thăm Bà Isave, Bà khen Ðức Mẹ rằng: “Phúc cho Bà vì Bà đã tin những điều Sứ thần”.

            – Dù Chúa Giêsu phải lánh sang nước AiCập để thoát khỏi tay độc dữ của vua Hêrôđê, Ðức Mẹ vẫn tin thật Con mình là vua cả toàn năng.

            – Dù Chúa Giêsu sống như một thường dân trong xưởng thợ Nazareth, Ðức  Mẹ vẫn tin thật Con mình vừa là người vừa là Vua cả trời đất.

            – Dù Chúa Giêsu phải chết khổ nhục bên những tay trộm cướp, Ðức Mẹ vẫn tin Con mình sẽ sống lại vinh hiển.

            Phần ta thế nào? Ta có bắt chước Ðức Mẹ, vững vàng tin theo cùng suy phục những mầu nhiệm trong đạo chăng? Có tin thật những điều Giáo Hội thay mặt Chúa dạy phải tin chăng?

            Biết bao người Công giáo còn mê tín, còn tin ở thiên văn, địa lý, ở số, ở vận, ở mồ mả đất cát, mà nghi nhờ những mầu nhiệm cao cả trong đạo.  Họ tin như kẻ rối đạo.

            Biết bao kẻ lúc được thịnh sự, thì đức tin vững vàng.  Phải bước gian chuân, họ nghi ngờ, trách móc Thiên Chúa.  Họ đổ xô đi xem bói, gieo quẻ. . . Ðức tin của họ thật mong manh.

            Ðức tin là cội rễ mọi nhân đức.  Kinh thánh dạy rằng: Ai thiếu đức tin, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa, và phải Chúa luận phạt.

            Lời thánh Giacôbê xưa: “Ðức tin không việc làm là đức tin chết”.

            Nhiều người tin nhưng sống như kẻ không có đức tin.  Họ tin có đời sau, có ngày xét xử, có thưởng phạt, có thiên đàng hỏa ngục, nhưng họ vẫn sống chìm đắm trong đống tội.

            Họ tin mười giới răn Thiên Chúa, tin lề luật Giáo hội, nhưng họ vẫn bê trễ đạo, vẫn hiềm thù ghen ghét, vẫn lỗi phép công bằng, vẫn mê theo xác thịt.  Ðôi khi họ làm được vài việc đạo đức, nhưng chỉ để phô trương để khoe với thiên hạ.  Công việc của họ không đưa lại kết quả gì, vì đức tin của họ đã chết.

            Vậy ta hãy xét đời sống của ta để biết rõ đức tin của ta thế nào: việc làm lời nói cách ta ăn ở sẽ chứng tỏ đức tin của ta.

            Ta hãy bắt chước các thánh tông đồ kêu xin Chúa: “Lạy Chúa xin thêm đức tin cho con”. 

           

Thánh Tích: 

Đạo Chúa êm ái…làm con Chúa muộn…

            Xưa bên Pháp có một cô gái 18 tuổi bỏ nhà ra đi nghe theo dục tình.  Cha mẹ họ hàng bắt về, nhưng cô không nghe.  Cô ta dong duổi được 10 năm, thì mắc bệnh thổ huyết.  Bấy giờ cô mới tỉnh ngộ tìm về nhà, được ít lâu thì qua đời.  Người ta thuật lại lúc cô ta nằm liệt trên giường bệnh.  Thỉnh thoảng cô tỏ vẻ buồn sầu, đôi mắt ướt lệ, cô nức nở khóc.  Cha mẹ hỏi cô tại sao khóc thì cô trả lời: “Tôi có đạo nhưng đời sống của tôi như người vô đạo, như người mất đức tin.  Mai ngày tôi đến trước tòa Chúa, sẽ bị Chúa xét xử thẳng nhặt, Ðức tin chẳng làm ích gì cho tôi, một thêm hình phạt rất nặng cho tôi.

            Ôi! Vô  phúc cho tôi!  giá như Chúa cho tôi sống được vài năm nữa, tôi sẽ làm hết mọi sự Chúa truyền dạy”.

            Rồi cô ta lại nức nở khóc.

            Trong giây phút cuối cùng, cô mới nhận rõ: Ðức tin không có việc làm là đức tin cằn cỗi không sinh ích gì cho kẻ tin.

(MB, CMC viết theo Sách Tháng Đức Bà, Hiện tại xb,1969. Mỗi ngày một bài, mỗi ngày một truyện)

Chuyên Mục: Tháng Hoa 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

Trang 1 của 7 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: