Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 29

Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Thứ Tư, ngày 29/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Mc 10,32-45

32 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình:33 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại.34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.”

35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? “37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.”38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? “39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an.42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

3. SUY NIỆM:

Con người thường có tham vọng về quyền lực và danh lợi. Chúa Kitô là Chúa, là Vua cao cả, nhưng đã chấp nhận hạ mình xuống làm người, sống giữa con người và để phục vụ lợi ích của ơn cứu độ con người. Người môn đệ không thể hơn thầy, thầy đã khiêm hạ phục vụ, thì người môn đệ cũng phải bắt chước Thầy Giêsu mà phục vụ quên mình.

4. QUYẾT TÂM:

Chúa đã thể hiện tình yêu thương một cách cao cả. Người không chỉ đến để phục vụ con, nhưng còn hy sinh cả tính mạng để làm giá chuộc con. Con đáp lại tình Chúa đã yêu con bằng sự cố gắng gắn bó với Chúa hằng ngày.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

          1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

          2- Lần hạt tuỳ ý

          3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Nữ tì hoàn hảo của Bí Tích Cực Thánh

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. “Ecce ancilla Domini!” “Này tôi là nữ tì Chúa!” Câu đó được Đức Maria thốt lên; và toàn thể cuộc đời Mẹ đã trôi qua trong việc phục vụ Chúa một cách hoàn hảo nhất. Mẹ là mẫu gương hoàn hảo của việc phụng sự Thánh Thể của chúng ta. Việc phục vụ của Mẹ trong nhà tiệc ly đã tóm gọn toàn bộ đời sống Mẹ. Ơ đó Mẹ làm mới lại tất cả các giai đoạn, tất cả các ân sủng của cuộc đời Mẹ; ở đó các nhân đức của Mẹ đạt tới đỉnh hoàn hảo cực cao làm cho chúng trở nên đáng giá với Thiên đàng và với vinh quang bao la đang chờ đợi Mẹ. Chạm tới được vòng xích cuối cùng của cuộc đời Đức Maria là ân sủng của người tôi tớ phép Thánh Thể ; sức mạnh và qui luật của người ấy chính là những linh hứng từ các nhân đức và sự tận tâm của Mẹ. Tinh thần của người tôi tớ của Chúa Giêsu đã được định nghĩa như thế đó; tình yêu tận tụy với Bí Tích Cực Thánh trong tinh thần và nhân đức của Đức Thánh Trinh Nữ.

Đó là người tận tâm vô vị lợi. Họ không tận hiến bản thân để được hoàn thiện hoặc được sung sướng, để thu góp cho mình một gia tài thiêng liêng, hoặc để chiếm được Thiên Đàng xinh đẹp. Không, họ hiến mình vì tình yêu tinh ròng. Người tận tâm đích thực nóng lòng mong mỏi chỉ một điều, đó là trao ban niềm vui và chu toàn bổn phận. Nay Chúa chúng ta không đòi hỏi chúng ta phục vụ Ngài ở ngoài thế gian, cũng không ngay cả trong các linh hồn ; nhưng Ngài bảo chúng ta: “Để bước lên Ngai vàng tình yêu, Cha cần phải có những người tôn thờ. Nếu không, Cha không thể được trưng bày cách trọng thể. Các con sẽ ở lại với Cha, các con sẽ là những người tôn thờ cha; các con sẽ gắn bó với Ngôi vị Cha; các con sẽ hiện hữu cho Cha, như Cha sẽ sống cho các con. Các con sẽ đi đến chỗ từ bỏ tận tuyệt ý riêng các con, vì Cha muốn nó cho mình Cha. Hãy từ bỏ mọi tư lợi, Cha sẽ nhận lấy chúng.” Một vị vua muốn thu góp các tài sản của thần dân mình lại, mặc dù ông ta không nói cho họ biết ông sẽ làm gì. Cũng vậy, cánh đồng mà chúng ta phải canh tác là chính Chúa, một mình Ngài. Ngài giữ chúng ta lại cho Ngài và giao phó bản thân Ngài cho chúng ta chăm sóc. Và đâu là phần thưởng cho lòng tận tâm này? đó là được sống gần Đức Vua, là làm vui lòng Ngài, là trở nên sở thích của Ngài . A! Chúng ta hãy phục vụ Ngài vì Vinh quang riêng Ngài và hãy tự mờ xoá bản thân trong mọi sự!

Do đó, lòng tận tụy này phải là lòng tận tụy của tình yêu tinh ròng, tình yêu Thánh Thể tinh tuyền cho Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh. Tình yêu này thu hút tất cả những cái khác. Chúa Giêsu đã trao ban mình hoàn toàn cho chúng ta, đáp lại, Ngài cũng muốn chúng ta hoàn toàn phó mình cho Ngài. Nhưng Ngài đem theo Ngài một cảm tình vui tươi và sung sướng, nó sẽ lan rộng ra trên toàn thể cuộc đời chúng ta. Sao! được liên kết với Thánh Thể! trở nên một cán bộ của Chúa Giêsu Kitô! trên trời dưới đất còn gì cao trọng hơn? vậy bạn hãy đi, hãy thực hiện việc phục vụ này cách hân hoan vui sướng. Tình yêu chắp cánh bay cao; nó yêu thích việc phục vụ Chúa Giêsu hơn sự nghỉ ngơi riêng mình, hơn sự vừa lòng mình. Khi chúng ta không yêu mến, chúng ta không muốn đi quá nhanh, chúng ta bước những bước rùi rắng. Nhưng giống như Đức Maria, chúng ta hãy bay trên đường phục vụ tôn thờ Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, Người đang chờ đợi chúng ta.

II. Do đó, việc phục vụ Chúa Giêsu là bổn phận đối với chúng ta cũng như đối với Đức Maria. các bạn được gọi để phục vụ Ngài chứ không phải để phục vụ mình. Các bạn phải ý tứ đừng có hiểu sai ý nghĩa của việc phục vụ cao quí này. Chẳng hạn các bạn đừng có nói: “Tôi sẽ thi hành việc phục vụ tôi” (my service: tức là lo cho tôi được phục vụ ). Không, tất cả mọi người làm công đều nói kiểu ấy. Đúng hơn các bạn nên nói: “Tôi sẽ thi hành việc phục vụ Chúa tôi” (the service of our Lord: nghĩa là lo cho Chúa được phục vụ ). Có một sự rất khác nhau giữa hai lối diễn tả và ngay cả giữa hai ý tưởng đó có một ý tưởng lớn lao hơn. Một kẻ cận thần biết rằng nói: “Tôi đang phục vụ đức vua”, Là đúng, tốt lắm, vậy chúng ta hãy nói: “Tôi đang phục vụ Thiên Chúa.” qua những từ ngữ này chúng ta tự mờ xóa, chúng ta đánh mất cái nhìn về toàn bộ bản thân, và chúng ta đặt Chúa lên trước hết.

Việc phục vụ này bao gồm nhiều chức vụ. Có chức vụ trực tiếp liên hệ đến Ngôi vị Ngài, như Thánh lễ, việc tôn thờ, kinh thần vụ; có những việc khác qui về nhà của Ngài và thiện ích của các tôi tớ Ngài. nhưng tất cả đều là những phận sự gắn liền với việc phục vụ hoàng gia của vị Chúa tể. Nhà Chúa đòi hỏi những chú ý khác nhau, những pnận vụ cụ thể khác nhau; chúng ta không phải là loài thuần thần. Nhưng trong tất cả những lao lực này, chúng ta tìm kiếm chính vinh quang Thiên Chúa, chúng ta làm việc cho duy mình Ngài.

Sự tận tâm với vinh quang của Bí Tích Cực Thánh – vinh quang mà chúng ta mắc nợ Ngài là gì? Đó là qui về cho Ngài tất cả mọi sự lành mà chúng ta làm được, không giữ gì cho mình; có thể nói không giữ lại một chút khả năng nào để làm ăn riêng. Chúng ta hãy là những tôi tớ đích thực của Bí Tích Cực Thánh, như Đức Maria đã là; những tôi tớ không còn mối bận tâm nào khác, không còn bất cứ cái gì riêng tư nữa, những tôi tớ hoàn toàn tiêu hao mình vào việc phục vụ Chúa Giêsu.

Danh hiệu “người nữ tì, người tôi tớ của Thiên Chúa, danh hiệu xinh đẹp chừng nào. Đó là danh hiệu mà Đức Maria ưa thích hơn mọi danh hiệu khác. Đó là danh hiệu duy nhất mà Mẹ luôn luôn nhận cho mình. Khi nhận lấy danh hiệu của Mẹ chúng ta đó, chúng ta phải chấp nhận cùng với nó tất cả những bổn phận và các nhân đức mà danh hiệu ấy bao hàm. Tất cả được chứa đựng trong bài Magnificat: “Chúa đã ghé mắt nhìn đến sự khiêm nhường” –sự thấp kém – “của tớ nữ Ngài .” A ! nếu có ai đó khiêm nhường và tận tâm thì đó chính là tôi tớ của Chúa ! Đối với một tôi tớ, làm sao lại có chuyện chọn lựa công việc phục vụ chủ mình theo ý mình muốn; làm sao lại có chuyện sẻn so thời gian phục vụ, để giữ lại phần nào đó cho chính mình ?

Và tất cả các nhân đức của Mẹ Maria—xét chúng trong tính chất tối hậu của chúng trong nhà Tiệc Ly : thì chúng không là gì hơn là những hành vi tôn thờ của Mẹ. Mẹ Maria tôn thờ bằng mỗi một trong các nhân đức của Mẹ. Việc tôn thờ là tổng kết toàn bộ cuộc đời Mẹ.

Do đó, phục vụ Chúa Giêsu trong Bí Tích Cực Thánh theo gương đức Mẹ của Nhà Tiệc Ly, và như Mẹ đã làm – đó là đời sống của người tôi tớ đích thực. Khẩu hiệu của họ sẽ là : “Tất cả là để phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự kết hợp với Đức Maria !”

RẤT NHIỀU PHÉP LẠ XẢY RA TẠI CUỘC RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ Ở LỘ ĐỨC

Ở Lộ đức từ năm 1888 tỉ lệ các vụ chữa lành xảy ra tại nơi có Bí Tích Cực Thánh đi ngang qua đã liên tục gia tăng nhanh chóng, từ một phần sáu đến một phần năm, một phần bốn, một phần ba, rồi sau cùng lên đến một phần hai trong năm 1894 và 1898. Trong năm sau cùng này, chúng tôi thấy có bốn mươi vụ được chữa lành xảy ra đang khi rước kiệu trong khi có bảy mươi lăm vụ ở hồ tắm. Trong những năm 91, 92 và 95, con số lên xuống bất thường một chút, nhưng tính trung bình trong suốt mười năm này các vụ được chữa lành xảy ra lúc rước kiệu Thánh Thể là sáu mươi phần trăm.

Tuy nhiên, bệnh nhân không chờ đợi chúng tôi thống kê. Họ vội vã đến tụ tập nhau ở Esplanade of Rosary. Trong thời gian hành hương, họ thích đến đó để tham dự cuộc trưng bày Thánh Thể vĩ đại, vì họ biết rằng nhiều vụ chữa lành không thể chối cãi sẽ xảy ra trong khi cử hành các nghi lễ này.

Vào năm 1889 chúng tôi thấy một số vụ được chữa lành rất đáng chú ý. Đây là một thiếu nữ mù loà, cô Mary Louise Horeau, mười chín tuổi, cô không thể phân biệt được ngày với đêm. Từ việc ăn uống đến việc đi đứng đều phải có người giúp. Cô ta đã mắc chứng viêm màng sừng xảy ra định kỳ, khiến mắt cô hết sức đau đớn, và mất hết thị lực. Cô không thể đến gần Hang đá, nên cô chờ đợi ở ven hồ, và xin một người bạn nhắc cho cô biết khi Thánh Thể Chúa đi ngang qua chỗ cô. Chúa Giêsu Thánh Thể đang đến giữa những tiếng hoan hô long trời dậy đất. Người bạn nói với cô gái mù loà đáng thương: “Kìa Chúa đang ngự đến!” Cô ta qùy gối xuống và kêu lên: “Lạy Chúa nếu Chúa muốn, Chúa có thể chữa con! – Chúa ơi hãy cho con được xem thấy!” Lập tức, có một luồng ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt cô và cô cảm thấy một cái đau nhói, rồi mắt cô được mở ra. Cô nhìn thấy Hang đá và đám đông đang qùy gối – và Chúa Giêsu rạng rỡ trong vinh quang đã chúc lành cho cô. Thị lực của cô đã được phục hồi; cô có thể nhìn thấy những vật rất tinh vi nhỏ bé. Chúng tôi đã khám mắt cô và thấy chúng hoàn toàn trong trẻo và sáng sủa. (dr Boissarie).

Thực hành – Chúng ta hãy hiến thân lo sùng kính Thánh Thể theo gương Đức Maria, người nữ tì của Chúa Giêsu trong nhà Tiệc Ly.

Hoa thiêng – Ôi Maria, Mẹ của tình yêu xinh đẹp, xin hãy làm cho chúng con yêu mến Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể như Mẹ đã yêu!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chuyên Mục: Sắc Hoa Tháng Năm 

Đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không được tuyệt vọng.- Thánh Dominicus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: