Tên cực trọng – Giêsu Maria Giuse

Tại xứ di cư Hà Lạn, Ban Mê Thuật có một xóm ngoại.  Có một ông già không vợ con ở đó lâm bệnh.  Trong thời gian đau yếu, các hội viên Legio Mariae thường lui tới thăm.  Nhưng một ngày kia Đức Mẹ khiến anh Nguyễn Cảnh đến thăm, giúp lúc bệnh nhân hấp hối.  Đồng bào trong xóm kéo đến đầy nhà.  Anh Cảnh vẫn vững tâm khuyên bệnh nhân trở về với Chúa.  Đồng bào tỏ ý phẫn nộ, tự nhiên anh kêu to tên cực trọng ba lần: “Giêsu, Maria, Giuse.”  Mọi người nghe sợ hãi bỏ về, để ông già ở lại một mình.  Anh tiếp tục mời gọi ông lão trở lại.

Sau cùng ông lão bằng lòng chịu phép Rửa Tội rồi chết yên lành trong tay Chúa và Mẹ.  Legio Mariae toàn xứ Hà Lạn mai táng ông hết sức trọng thể và đã hết lòng cám ơn Đức Mẹ đã nghe lời họ van nài.

(Legio Mariae, số 169, tr. 556)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chuyên Mục: Ơn Lạ Mẹ Ban 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: