Tên cực trọng – Giêsu Maria Giuse

Tại xứ di cư Hà Lạn, Ban Mê Thuật có một xóm ngoại.  Có một ông già không vợ con ở đó lâm bệnh.  Trong thời gian đau yếu, các hội viên Legio Mariae thường lui tới thăm.  Nhưng một ngày kia Đức Mẹ khiến anh Nguyễn Cảnh đến thăm, giúp lúc bệnh nhân hấp hối.  Đồng bào trong xóm kéo đến đầy nhà.  Anh Cảnh vẫn vững tâm khuyên bệnh nhân trở về với Chúa.  Đồng bào tỏ ý phẫn nộ, tự nhiên anh kêu to tên cực trọng ba lần: “Giêsu, Maria, Giuse.”  Mọi người nghe sợ hãi bỏ về, để ông già ở lại một mình.  Anh tiếp tục mời gọi ông lão trở lại.

Sau cùng ông lão bằng lòng chịu phép Rửa Tội rồi chết yên lành trong tay Chúa và Mẹ.  Legio Mariae toàn xứ Hà Lạn mai táng ông hết sức trọng thể và đã hết lòng cám ơn Đức Mẹ đã nghe lời họ van nài.

(Legio Mariae, số 169, tr. 556)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chuyên Mục: Ơn Lạ Mẹ Ban 

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: