Con cưng của Mẹ – Thánh Luy thứ 9 Vua nước Pháp (1214-1270)

Thánh Luy vua nước Pháp có lòng kính mến Ðức Mẹ cách đặc biệt, và có lòng thương người nghèo cách riêng.

Mọi thứ bảy trong tuần, để tỏ lòng tôn kính Ðức Mẹ, nhà Vua cho mời 13 người nghèo vào đền, dọn tiệc tại phòng riêng nhà vua để thiết đãi họ.
Các thứ bảy trong tuần, nhà vua còn mời họ vào để rửa chân cho họ, và hôn chân họ mặc dầu họ bị ghẻ lở, hủi. Rửa xong ngài cho họ mỗi người 60 đồng vàng, và hôn tay họ, Ngài yêu thích người mù lòa, nhất là kẻ nghèo khó mà lại mù lòa.

Các ngày thứ sáu trong tuần, và cả thứ tư mùa chay cũng làm như thế. Nhà vua tự tay cắt bánh, vẽ cá, thái thịt cho họ. Nếu ai mù lòa, nhà vua bưng đút cho họ. Ra về nhà vua cho mỗi người 12 đồng vàng, và nếu ai còn vợ con, nhà vua cho thêm nữa.

Mỗi ngày nhà vua dậy nửa đêm vào nhà nguyện đọc kinh lần hạt và hát ca vịnh, rồi dự thánh lễ, cám ơn.
Mùa chay nhà vua dự ba thánh lễ cho đến gần trưa mới thôi. Trước bữa trưa, nhà vua đọc kinh nguyện kính Ðức Mẹ, sau bữa tối lại đọc kinh nguyện kính Ðức Mẹ. Mặc dầu mùa lạnh, khi dự thánh lễ, nhà vua quỳ trót một thánh lễ. Vì lòng mến Mẹ, nhà vua ước ao chết đúng ngày thứ bảy, ngày của mẹ và Ðức Mẹ đã nhận lời đứa con cưng của mình.

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chuyên Mục: Ơn Lạ Mẹ Ban 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: