Trang chủ » Tủ Sách - Tài Liệu

Của Xêgia Trả Cho Xêgia

CỦA CHÚA TRẢ CHO CHÚA…. Đã nhiều lần, nhóm Biệt Phái và giới Đạo trưởng lập mưu hại Chúa bằng cách buộc tội Ngài về vấn đề tôn giáo. Nhưng họ đều thất bại chua cay. Dẫu vậy họ vẫn không thôi tìm cách diệt Ngài. Lòng họ ghét Ngài mỗi lúc mỗi tăng lên. […]

Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời thánh Phaolô và các thừa sai

** Khi đọc sách Tông Đồ Công Vụ chúng ta thấy Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần hiện diện và hoạt dộng trong công cuộc truyền giáo của thánh Phaolô. Sau khi được Chúa giải thoát tại Philiphê Tông đồ Phaolô và Sila đến Thêxalônica rao giảng trong hội đường do thái có mấy người […]

Chúa Giêsu hiện diện và khích lệ Phaolô trên đường truyền gíáo

** Khi đọc sách Tông Đồ Công Vụ là lịch sử Giáo Hội thời khai sinh, chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần trong cuộc đời truyền giáo của thánh Phaolô và các thừa sai cộng sự viên của ngài. Chương 13 sách Công Vụ kể rằng: “Trong […]

Sau Việc Đánh Đuổi Tụi Con Buôn

NGÀI PHÁ TRẬN KHẨU CHIẾN VÀ TẶNG LẠI NHỮNG LỜI CHUA CAY Sau khi rủa cây vả bên đường, Chúa Giêsu xuống thung lũng Cédron, rồi lên Jerusalem. Hôm ấy kinh thành ứ những người, vì lễ Vượt Qua đã sắp tới. Đi qua các phố trong thành, thấy từng đoàn chiên người ta mang […]

Chúa Giêsu hiện ra với Saolô

** Trong chương 6 sách Tông Đồ Công Vụ thánh sử Luca kể lại cuộc sát hại Phó tế Stephanô. Hồi đó có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và A-xi-a, đứng lên tranh […]

Các lần thiên thần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ

** Sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày Lễ Ngũ Tuần, các Tông Đồ bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô và Tin Mừng cứu độ của Ngài. Các vị cũng làm được nhiều phép lạ chữa lành tật bệnh, khiến cho số kitô hữu gia tăng rất mau trong đó có […]

Các lần hiện ra trong sách Tông Đồ Công vụ

** Như chúng ta đã thấy trong các Phúc Âm các lần thiên thần hiện ra ít, nhưng chúng lại nhiều trong sách Tông Đồ Công Vụ. Trước hết là biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên đoàn Tông Đồ đang cùng Mẹ Maria và một số môn đệ khác cầu nguyện trong Nhà […]

Vì Một Lời Rủa, Cây Vả Chết Khô !

Sáng sớm hôm sau, Chúa Giêsu và đoàn môn đệ lại bỏ Betania, trở lên Jerusalem. Đi một quãng đường, thở khí mát của bình minh, Ngài cảm thấy đói. Ngài thấy ở xa bên vệ đường có một cây vả lá rậm xanh tươi. Bấy giờ chưa phải là mùa quả, nhưng cây vả […]

Các lần Chúa Giêsu hiện ra theo thánh Gioan và sách Tông Đồ Công Vụ

** Ngoài các lần Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ và các môn đệ như kể trong Ba Phúc Âm Nhất Lãm, chúng ta cũng có một vài trình thuật khác trong Phúc Âm thánh Gioan và sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Gioan viết trong chương 20: “Sáng sớm ngày thứ nhất […]

Cuộc Khởi Hoàn Vinh Hiển

VỊ TIÊN TRI CỠI LỪA, TOÀN DÂN TUNG HÔ DẬY ĐẤT, NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ LẠ, Ý NGHĨA SÂU XA… Thanh danh Chúa Giêsu đã vang dậy khắp xứ Palestine, từ miền Pêrêa đến bờ Địa Trung Hải, và từ giải rừng sâu rộng Giuđêa đến núi Hécmon. Thanh danh Ngài được ăn sâu vào […]

Vui Học Thánh Kinh CN 19 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,22-33 Tin Mừng 22 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.24 Còn chiếc thuyền thì đã ra […]

Các lần Chúa Giêsu hiện ra với các Tông Đồ

** Trong lịch sử các cuộc hiện ra trong Thánh Kinh Tân Ước nổi bật là các vụ Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra với các Tông Đồ và các môn đệ Người theo Ba Phúc Âm Nhất Lãm. Chương 28 Phúc Âm thánh Mátthêu kể như sau: “Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ […]

Bẻ Cổ Bình Để Xức Dầu Thơm Cho Chúa

Bỏ thành Giêricô, Chúa Giêsu vào trú tại làng Betania để sửa soạn ngày khải hoàn vào Thành Thánh. Phép lạ ông Lagiarô chết bốn ngày sống lại làm sôi nổi dư luận các miền chung quanh, nên được tin Chúa về Betania, người ta nô nức ra đón chào Ngài. Cũng ở Betania, có […]

Các lần Thiên Chúa can thiệp và thiên thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu

** Khi kể lại cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu thánh sử Mátthêu còn ghi nhận sự kiện ba nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến thờ lậy Chúa Cứu Thế và sứ thần can thiệp để cứu Chúa Hài Nhi khỏi  tay vua Hêrôđê như sau: “Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, […]

Vui Học Thánh Kinh CN 18 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,13-21 Tin Mừng 13 Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người.14 Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh […]

Các lần hiện ra trong thời Tân Ước

** Sau loạt bài tìm hiểu các lần Thiên Chúa hiện ra hay nói chuyện với con người trong thời Cựu Ước, hôm nay chúng ta duyệt xét các lần Ngài hiện ra trong Tân Ước. Trong Tân Ước các lần Thiên Chúa hiện ra tương đối hiếm. Tin Mừng thời thơ ấu của Chúa […]

Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,44-52 Tin Mừng 44. “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương […]

Thiên Chúa hiện ra và nói chuyện với vua Salomon

Trước khi qua đời vua Đavít đã đặt Salomon lên thay mình cai trị dân Israel. Vua Salomon vẫn chưa xây được đền thờ để kính Giavê, và vẫn tế lễ và đốt hương trên các nơi cao. Chương 3 sách các Vua I kể rằng: “Vua đi Ghíp-ôn để tế lễ vì chỗ ấy […]

Thiên Chúa nói với vua Đavít qua miệng ngôn sứ Gat

** Sau khi vua Đavít phạm tội ngoại tình với bà Batseba, giết Urigia chồng bà và cướp vợ ông, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan tới tố cáo các tội của vua. Ngôn sứ cũng báo cho vua biết vì các tội ấy lưỡi gươm bạo lực và giết chóc sẽ không bao […]

Trèo Lên Cây Để Xem Ngài

Trên đường về Jêrusakem, Chúa Giêsu đi qua thành Giêricô. Lúc Ngài vào một phố có nhiều cây đẹp, dân chúng kéo nhau ra xem chật ních hai bên đường. Trong số những người đi xem hôm ấy, có ông Giakêu là một nhà phú hộ, đứng đầu bọn thu thuế địa phương. Đã từ […]