Trang chủ » 1. Suy Niệm » 5 phút cho Lời Chúa

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 01-2018

Mục Lục Ngày 1 – 6: Trang 1 Ngày 7 – 13: Trang 2 Ngày 14 – 20: Trang 3 Ngày 21 – 27: Trang 4 Ngày 28 – 31: Trang 5 * * * 01/01/18     THỨ HAI CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho hoà bình […]

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 12-2017

Mục Lục Ngày 1 – 2: Trang 1 Ngày 3 – 09: Trang 2 Ngày 10 – 16: Trang 3 Ngày 17 – 23: Trang 4 Ngày 24 – 31: Trang 5 * * * 01/12/17 Thứ Sáu đầu tháng tuần 34 tn Lc 21,29-33  Để nước chúa mau trị đến “Khi thấy những điều […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 11-2017

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 30: Trang 5 * * * 01/11/17                     THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ                                           Mt 5,1-12a ĐỘI HÌNH CỦA THẦY GIÊ-SU “Phúc […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 10-2017

Mục Lục Ngày 1 – 7: Trang 1 Ngày 8 – 14: Trang 2 Ngày 15 – 21: Trang 3 Ngày 22 – 28: Trang 4 Ngày 29 – 31: Trang 5 * * * 01/10/17                              CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A                                                                            Mt 21,28-32 ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHÚA “Các ông nghĩ […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 09-2017

Mục Lục Ngày 1 – 2: Trang 1 Ngày 3 – 9: Trang 2 Ngày 10 – 16: Trang 3 Ngày 17 – 23: Trang 4 Ngày 24 – 30: Trang 5 * * * 01/09/17                  THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN                                                                              Mt 25,1-13 LÀ NGỌN ĐÈN LUÔN ĐẦY DẦU “Nước Trời giống […]

5 Phút cho Lời Chúa tháng 08-2017

Mục Lục Ngày 1 – 5: Trang 1 Ngày 6 – 12: Trang 2 Ngày 13 – 19: Trang 3 Ngày 20 – 26: Trang 4 Ngày 27-31: Trang 5 * * *   01/08/17                                            THỨ BA TUẦN 17 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT                                                                            Mt 13,36-43 MẶT TRẬN KHÔNG […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 07-2017

Mục Lục Ngày 1 – 8: Trang 1 Ngày 9 – 15: Trang 2 Ngày 16 – 22: Trang 3 Ngày 23 – 29: Trang 4 Ngày 30-31: Trang 5 * * * 01/07/17                  THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN                                                                                Mt 8,5-17 ĐỨC TIN CẦN GẶP GỠ Rồi Đức Giê-su nói với viên […]

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 06-2017

Mục Lục Ngày 1 – 3: Trang 1 Ngày 4 – 10: Trang 2 Ngày 11 – 17: Trang 3 Ngày 18 – 24: Trang 4 Ngày 25-30: Trang 5 * * * 01/06/17                    THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS Th. Giút-ti-nô, tử đạo                                     Ga 17,20-26 HIỆP NHẤT TRONG CHÚA “Con ở trong họ […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 05-2017

Mục Lục Ngày 1 – 6: Trang 1 Ngày 7 – 13: Trang 2 Ngày 14 – 20: Trang 3 Ngày 21 – 27: Trang 4 Ngày 28-31: Trang 5 * * * 01/05/17                                             THỨ HAI TUẦN 3 PS                                                                             Ga 6,22-29 TIN LÀ ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊ-SU Họ liền hỏi Chúa Giê-su: “Chúng tôi […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 04-2017

Mục Lục Ngày 1 – 8: Trang 1 Ngày 9 – 15: Trang 2 Ngày 16 – 22: Trang 3 Ngày 23 – 29: Trang 4 Ngày 30: Trang 5 Kinh Ơn Sống Quảng Đại: Trang 6 * * * 01/04/17                    THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 MC                                                                             Ga 7,40-53 BÊNH VỰC CHÚA Các vệ binh […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 03-2017

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 31: Trang 5 * * * 01/03/17                                                    THỨ TƯ LỄ TRO                                                                          Mt 6,1-6.16-18 PHẬN NGƯỜI HẠT BỤI “Còn anh, khi ăn chay, nên rửa […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 02-2017

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 25 – 28: Trang 5 Kinh Gia Đình: Trang 6 * * *   01/02/17                       THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN                                                                                 Mc 6,1-6 ĐỨC TIN VÀ […]

5 phút cho Lời Chúa tháng 01/2017

Mục Lục Ngày 1 – 7: Trang 1 Ngày 8 – 14: Trang 2 Ngày 15 – 21: Trang 3 Ngày 22 – 28: Trang 4 Ngày 29 – 31: Trang 5 * * *   01/01/17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa     Lc 2,16-21  VUI MỪNG VÀ CẢM TẠ […]

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 12-2016

Mục Lục Ngày 1 – 3: Trang 1 Ngày 4 – 10: Trang 2 Ngày 11 – 17: Trang 3 Ngày 18 – 24: Trang 4 Ngày 25 – 31: Trang 5 * * * 01/12/16                   THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV                                                                         Mt 7,21.24-27 VỮNG MẠNH NHỜ LỜI CHÚA “Ai nghe những lời […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 11-2016

Mục Lục Ngày 1 – 5: Trang 1 Ngày 6 – 12: Trang 2 Ngày 13 – 29: Trang 3 Ngày 20 – 26: Trang 4 Ngày 27 – 30: Trang 5 * * * 01/11/16 THỨ BA TUẦN 31 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12   PHẦN THƯỞNG LÀ CHÍNH CHÚA “Anh em […]

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 10-2016

Mục Lục Ngày 1 – 8: Trang 1 Ngày 9 – 15: Trang 2 Ngày 16 – 22: Trang 3 Ngày 23 – 29: Trang 4 Ngày 30 – 31: Trang 5 * * * 01/10/16                  THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su                      Mt 18,1-5 KHÁT KHAO CHÚA MÃI THÔI […]

5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 09-2016

Mục Lục Ngày 1 – 3: Trang 1 Ngày 4 – 10: Trang 2 Ngày 11 – 17: Trang 3 Ngày 18 – 24: Trang 4 Ngày 25 – 30: Trang 5 * * * 01/09/16 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11   MỘT TƯƠNG LAI RỘNG MỞ “Đừng sợ, từ nay […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 08-2016

01/08/16                   THỨ HAI TUẦN 18 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, gm, tiến sĩ HT            Mt 14,13-21   VÌ LÒNG YÊU CHÚA   “Xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua thức ăn.” Đức Giê-su bảo: “… Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,13-21)   Suy niệm: Xét về […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 07-2016

  Mục Lục Ngày 1 – 9: Trang 1 Ngày 10 – 16: Trang 2 Ngày 17 – 23: Trang 3 Ngày 24 – 31: Trang 4 * * * 01/07/16                  THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN                                                                                Mt 9,9-13 ÁNH MẮT ĐẦY YÊU THƯƠNG Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì […]

5 Phút cho Lời Chúa Tháng 06-2016

Mục Lục Ngày 1 – 4: Trang 1 Ngày 5 – 11: Trang 2 Ngày 12 – 18: Trang 3 Ngày 19 – 25: Trang 4 Ngày 26 – 30: Trang 5 * * * 01/06/16                       THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN Th. Giút-ti-nô, tử đạo                                     Mc 12,18-27 CHO ĐỜI SAU HƯỞNG PHÚC “Ta […]