Trang chủ » Audio » Lễ Chúa Nhật

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia B

Thánh Ca: Nguyện Cầu Thánh Gia – LM Nguyễn Sang Bài Đọc Lễ Kính Thánh gia Thất Quy Luật của Tình Yêu Gia Đình – GM Nguyễn Văn Khảm Gia Đình Là Hội Thánh Thu Nhỏ – LM Đào Trung Hiệu Gia Đình Thánh – LM Trần Bình Tiên Xây Dựng Mái Ấm gia Đình […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Giáng Sinh Năm B

Thánh Ca: Chúa Đã Giáng Trần – LM Thành Tâm Bài Đọc Lễ Đêm Giáng Sinh Năm B Đấng Cứu Thế Sinh Ra Ở Đâu? – LM Nguyễn Khắc Hy Giáng Sinh Cho Người Có Hoàn cảnh Đặc Biệt – GM Nguyễn Văn Khảm Hôm Nay Đấng Cứu Thế Giáng Sinh – LM Đào Trung […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Thánh Ca: Trời Cao Hỡi – LM Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B Thiên Chúa Làm Người Khi Nào? – GM Nguyễn Văn Khảm Truyền Tin Là Biến Cố Nhập Thể – LM Đào Trung Hiệu Xin Vâng Theo Thánh Ý Chúa – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Tôi […]

Nghe Bài Giảng và Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Thánh Ca: Vui Lên Sion – LM Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B Niềm Vui Có Chúa – GM Nguyễn Văn Khảm Người Làm Chứng – LM Nguyễn Hữu An Chúa Đến Mang Lại Niềm Vui – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Vui Mừng Trong Chúa – LM Nguyễn […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 34 TN A – Chúa Kitô Vua

Thánh Ca: Lạy Chúa Là Vua – LM Duy Thiên Bài Đọc Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Thường Niên A Cánh Chung Luận – GM Nguyễn Văn Khảm Đức Kitô, Vua Vũ Trụ – LM Phạm Trung Thành Lịch Sử Lễ Chúa Kitô Vua – LM Trần Bình Tiên Đức Kitô Vua thẩm Phán […]

Nghe Bài Giảng và Suy niệm Chúa Nhật 32 TN A

Dụ Ngôn Mười Trinh Nữ Tuyết Mai Ly/ TCVN Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 32 Thường Niên A Dòng Đồng Công Mục Đích Cuộc Sống GM Nguyễn Văn Khảm Hãy Tỉnh Thức Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ MO/US Khôn Ngoan – Khờ Dại Lm Nguyễn Phi Long Khôn Ngoan và Khờ Dại Trong Đời Sống […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 30 TN A

Thánh Ca: Mến Chúa Yêu Người – Nguyễn Văn Hiến Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A Đời Xưa Đã Có Nhân Đạo – GM Nguyễn Sơn Lâm Luật Yêu Mến – TGM Ngô Quang Kiệt Giới Luật Yêu Thương – LM Nguyễn Văn Thái Đơn Giản Hóa – LM Vũ Minh […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 29 Thường Niên A

Thánh Ca: Tâm Ca Tông Đồ Gia Ân/TCVN Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 29 TN A Sách Bài Đọc Của Cêsa Trả Cho Cêsa GM Nguyễn Văn Khảm Trả Về Thiên Chúa Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ MO/USA Phương Pháp Truyền Giáo Phần I Lm Nguyễn Hưng Phương Pháp Truyền Giáo Phần II Lm Nguyễn […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 28 TN A

Thánh Ca: Yến Tiệc Vui – LM Tri Văn Vinh Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A Thánh Lễ Là Một Bàn Tiệc – GM Nguyễn Văn Khảm Lời Cảnh Báo – LM Lê Quang Uy Không Mặc Áo Cưới – LM Nguyễn Văn Thái Tiệc Cưới Nước Trời – Đền Thánh […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 27 TN A

Thánh Ca: Hãy Hát Mừng Chúa – LM Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 27 TN A Dân Chúa Là Vườn Nho – GM Nguyễn Sơn Lâm Tìm Hạnh Phúc – LM Lê Viết Phương Vườn Nho Của Chúa – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Tảng Đá Bị Loại Bỏ – LM Nguyễn Văn […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 26 TN A

Thánh Ca: Theo Chúa – Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 26 TN A Niềm Tin Và Cuộc Sống – GM Nguyễn Khảm Đường Đời – LM Bùi Quan Đức Hối Hận Và Hoán Cải – LM Phạm Xuân Hưng Hãy Bắt Tay Vào Việc – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Hối Hận Nên […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 25 TN A

Thánh Ca: Người Làm Vườn Nho – Nguyễn Bách Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên A ƯỚc Mơ Kiến Tạo Nước Trời – GM Nguyễn Văn Khảm Công Việc Của Vườn Nho – LM Lê Quang Uy Lòng Quảng Đại Của Thiên Chúa – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Tôi Đâu Có Bất […]

Nghe Bài Giảng và Suy niệm Chúa Nhật 24 TN A

Bảy Mươi Lần Bảy LM Tri Văn Vinh – Tốp Ca Nắng Hồng/TCVN Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 24 TN A Chia Sẻ Lòng Thương Xót Và Ơn Tha Thứ GM Nguyễn Văn Khảm Bảy Mươi Lần Bảy Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ MO/USA Tha Thứ LM Giuse Nguyễn Phi Long Kiên Nhẫn Và Quảng […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 23 TN A

Thánh Ca: Hãy Thứ Tha – Quốc Thái Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A Sửa Lỗi Cho Nhau – GM Nguyễn Văn Khảm Sửa Lỗi Cho Anh Em – LM Nguyễn Hồng Phước Sửa Lỗi – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Tụ Họp Nhân Danh Thầy – LM Nguyễn Văn Thái […]

Nghe Bài giảng và Suy niệm Chúa Nhật 22 TN A

Thánh Ca LM Thành Tâm Sách Bài Đọc GM Nguyễn Văn Khảm Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ LM Vũ Mạnh Hùng Được Và Mất Trong Cuộc Đời LM Nguyễn Đức Hòa Nguồn: SN Lời Chúa

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 21 TN A

Thánh Ca: Người Là Đá – Trần Minh Hứa Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 21 Thường niên A Hội Thánh Của Chúa – GM Nguyễn Văn Khảm Giảng Lễ Chúa Nhật 21 TN-A – LM Phạm gia Thụy Nhận Trách Nhiệm Chúa Trao – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Thày Là Ai? – LM Nguyễn […]

Nghe Bài Giảng và Suy niệm Chúa Nhật 20 TN A

Thánh Ca: Lạy Chúa! Xin Thương Con Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 20 Thường Niên A Sách Bài Đọc Niềm Tin Tha Thiết GM Nguyễn Văn Khảm Bà Có Lòng Tin Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ MO/USA Lòng Tin Của Bà Mạnh Thật LM Lê Quang Uy Bài […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm CN 19 TN A

Thánh Ca: Chèo Thuyền Sang Bên Kia – LM Quý Báu Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên A Củng Cố Niềm Tin Và Lòng Trông Cậy – GM Nguyễn Văn Khảm Niềm Tin Trên Biển – LM Phạm Phú Lộc Tìm Gặp Thiên Chúa – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Xin Cứu Con […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 17 TN A

Thánh ca: Dụ Ngôn – V.D. Hoàng Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A Mua Hạnh Phúc Nước Trời – GM Nguyễn Văn Khảm Xin Ơn Khôn Ngoan – LM Đào Trung Hiệu Sự Khôn Ngoan Đích Thật – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Kho Tàng Chôn Dấu – LM Nguyễn Văn […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 16 TN A

Thánh Ca: Men và Hạt Cải – Nguyễn Bách Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A Cỏ Lùng – GM Nguyễn Văn Khảm Thắp Lên Ngọn Nến Sáng – LM Đào Trung Hiệu Sự Kiên Nhẫn Của Thiên Chúa – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Lúa và Cỏ Lùng – LM Nguyễn […]