Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2018

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 2 Năm 2018 MẸ MARIA RẤT ĐÁNG KÍNH CHUỘNG Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (01-03) – Trang 2 Ngày (04-10) – Trang 3 Ngày (11-17) – Trang 4 Ngày (18-24) – Trang 5 Ngày (25-281) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * *  Ý CẦU NGUYỆN Cầu nguyện để tất mọi người nói “Không” với tham nhũng. Xin cho những người đang nắm trong tay quyền bình…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 01-2018

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 1 Năm 2018 Mẹ Maria CỰC KHÔN CỰC NGOAN Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (01-06) – Trang 2 Ngày (07-13) – Trang 3 Ngày (14-20) – Trang 4 Ngày (21-27) – Trang 5 Ngày (28-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * *  Ý CẦU NGUYỆN Cầu nguyện cho các nhóm tôn giáo thiểu số tại Á Châu. Xin cho người Kitô hữu và các nhóm tôn…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12-2017

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 12 Năm 2017 Mẹ Maria SINH CHÚA CỨU THẾ Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (01-02) – Trang 2 Ngày (03-09) – Trang 3 Ngày (10-16) – Trang 4 Ngày (17-23) – Trang 5 Ngày (24-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * *  Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho người cao niên để họ được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết sử dụng…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 11-2017

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 11 Năm 2017 Mẹ Maria SINH CHÚA TẠO THIÊN LẬP ĐỊA Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (01-04) – Trang 2 Ngày (05-11) – Trang 3 Ngày (12-18) – Trang 4 Ngày (19-25) – Trang 5 Ngày (26-30) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * *  Ý CẦU NGUYỆN Xin cho Kitô hữu ở Á Châu để các Kitô hữu ở Á Châu, bằng chứng từ Phúc Âm…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 10-2017

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 10 Năm 2017 Mẹ Maria chỉ bảo đàng lành  Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (01-07) – Trang 2 Ngày (08-14) – Trang 3 Ngày (15-21) – Trang 4 Ngày (21-27) – Trang 5 Ngày (28-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * *  Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho các nhân viên làm việc và người bị thất nghiệp, để tất cả các nhân viên làm việc…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09-2017

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 09 Năm 2017 Mẹ Maria cực mầu cực nhiệm Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (01-02) – Trang 2 Ngày (03-09) – Trang 3 Ngày (10-16) – Trang 4 Ngày (17-23) – Trang 5 Ngày (24-30) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * *  Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho các giáo xứ để các giáo xứ của chúng ta, được tác động bởi tinh thần truyền giáo,…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 08-2017

Tải về máy: bản WORD, bản PDF. Nội San đã được biên tập để in với khổ A6. Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-05) – Trang 2 Ngày (6-12) – Trang 3 Ngày (13-19) – Trang 4 Ngày (20-26) – Trang 5 Ngày (27-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * * Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho thành phần họa sĩ để thành phần họa sĩ trong thời đại chúng ta, nhờ tài khéo của họ, có thể giúp…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 07-2017

CỨ LÀM THEO Mẹ Maria Chẳng Vướng Bợn Nhơ Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-08) – Trang 2 Ngày (9-15) – Trang 3 Ngày (16-22) – Trang 4 Ngày (23-29) – Trang 5 Ngày (30-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * * Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho các Kitô hữu xa lìa, để các anh chị em của chúng ta sống xa lạc đức tin, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta và chứng từ…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Số Tháng 06-2017

Mẹ Maria tuyền vẹn mọi đàng Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-03) – Trang 2 Ngày (4-10) – Trang 3 Ngày (11-17) – Trang 4 Ngày (18-24) – Trang 5 Ngày (25-30) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * * Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho các vị lãnh đạo quốc gia. Để các vị lãnh đạo quốc gia biết mạnh mẽ dấn thân mình trong việc chấm dứt nạn buôn bán vũ khí là những gì…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số tháng 05-2017

Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-06) – Trang 2 Ngày (7-13) – Trang 3 Ngày (14-20) – Trang 4 Ngày (21-27) – Trang 5 Ngày (28-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * * Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho Kitô hữu ở Phi Châu. Để các Kitô hữu ở Phi Châu, theo gương của Chúa Giêsu Nhân Hậu, biết cống hiến chứng từ hòa giải, công lý và hòa bình một cách trung thực. GIÁO HUẤN…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số Tháng 04-2017

Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-08) – Trang 2 Ngày (9-15) – Trang 3 Ngày (16-22) – Trang 4 Ngày (23-29) – Trang 5 Ngày (30) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * * Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn cho giới trẻ để giới trẻ biết quảng đại đáp ứng ơn gọi của họ và nghiêm chỉnh cứu xét tới việc hiến mình cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống thánh hiến tu…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số Tháng 03-2017

Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-04) – Trang 2 Ngày (5-11) – Trang 3 Ngày (12-18) – Trang 4 Ngày (19-25) – Trang 5 Ngày (26-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * * Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại. Để các Kitô hữu bị bách hại được nâng đỡ bởi những lời cầu nguyện và giúp đỡ về vật chất của toàn thể Giáo Hội. GIÁO HUẤN Bí tích…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 02-2017

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 02 Năm 2017   Đức Maria Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-04) – Trang 2 Ngày (5-11) – Trang 3 Ngày (12-18) – Trang 4 Ngày (19-25) – Trang 5 Ngày (26-28) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 * * * * * Ý CẦU NGUYỆN Xin ơn an ủi cho người khốn khổ. Để tất cả những ai đang bị khốn khổ, nhất là…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 01-2017

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 01 Năm 2017   ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-07) – Trang 2 Ngày (8-14) – Trang 3 Ngày (15-21) – Trang 4 Ngày (22-28) – Trang 5 Ngày (29-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 Ý CẦU NGUYỆN Ý cầu nguyện: Xin ơn hiệp nhất Kitô giáo. Ý truyền giáo: Để tất cả mọi Kitô hữu được trung thành với giáo huấn của Chúa, bằng…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria tháng 12-2016

Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-03) – Trang 2 Ngày (4-10) – Trang 3 Ngày (11-17) – Trang 4 Ngày (18-24) – Trang 5 Ngày (25-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch, được loại bỏ trên toàn thế giới. Ý truyền giáo: Cầu cho các dân tại Châu Âu, biết tái khám phá ra vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của Tin Mừng,…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số tháng 11-2016

Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-05) – Trang 2 Ngày (6-12) – Trang 3 Ngày (13-19) – Trang 4 Ngày (20-26) – Trang 5 Ngày (27-30) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho số đông người di cư và tị nạn, được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp, trong nỗ lực thể hiện tình liên đới với họ. Ý truyền giáo: Cầu cho tại các giáo xứ, các linh mục và giáo dân…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 10-2016

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 10 Năm 2016   Lòng Thương Xót sức mạnh chiến thắng tất cả Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-08) – Trang 2 Ngày (9-15) – Trang 3 Ngày (16-22) – Trang 4 Ngày (23-29) – Trang 5 Ngày (30-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho các nhà báo, khi thi hành công việc của mình, luôn được thôi thúc bởi việc tôn trọng…

Read More

Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 09-2016

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 09 Năm 2016   Thánh thể  hành động tối cao về lòng thương xót  Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-03) – Trang 2 Ngày (4-10) – Trang 3 Ngày (11-17) – Trang 4 Ngày (18-24) – Trang 5 Ngày (25-30) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho mỗi người chúng ta, biết đóng góp cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 08-2016

  CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 08 Năm 2016 LÒNG THƯƠNG XÓT ĐẶC TÍNH RIÊNG CỦA THIÊN CHÚA Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới.  Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.  GIÁO HUẤN Lễ trọng 15/8 cử…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 07-2016

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA NỘI SAN SỐ THÁNG 07/2016 LÒNG THƯƠNG XÓT CON ĐƯỜNG NỐI KẾT THIÊN CHÚA VÀ CON NGƯỜI Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-09) – Trang 2 Ngày (10-16) – Trang 3 Ngày (17-23) – Trang 4 Ngày (24-31) – Trang 5 Trang Chuyên Đề – Trang 6 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy cơ vì bản sắc và sự tồn vong của mình, được đối xử…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 06-2016

Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-04) – Trang 2 Ngày (5-11) – Trang 3 Ngày (12-18) – Trang 4 Ngày (19-25) – Trang 5 Ngày (26-30) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người sống lẻ loi, ngay cả trong các thành phố lớn, có được những cơ hội để gặp gỡ và liên đới. Ý truyền giáo: Cầu cho các…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 05-2016

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA NỘI SAN SỐ THÁNG 05/2016 LÒNG THƯƠNG XÓT NGUỒN MẠCH NIỀM VUI VÀ BÌNH AN Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-07) – Trang 2 Ngày (8-14) – Trang 3 Ngày (15-21) – Trang 4 Ngày (22-28) – Trang 5 Ngày (29-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 6 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế giới được tôn trọng, nhìn nhận và đề cao,…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2016

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA NỘI SAN SỐ THÁNG 04/2016 CHÚA GIÊSU, ĐẤNG MẶC KHẢI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHA Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-09) – Trang 2 Ngày (10-16) – Trang 3 Ngày (17-23) – Trang 4 Ngày (24-30) – Trang 5 Trang Chuyên Đề – Trang 6 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho những nông dân nhỏ, nhận được phần thưởng xứng đáng do công lao động quý giá của mình. Ý truyền giáo: Cầu cho…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 03-2016

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA NỘI SAN SỐ THÁNG 03/2016 CHÚA GIÊSU KHUÔN MẶT THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHA Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-05) – Trang 2 Ngày (06-12) – Trang 3 Ngày (13-19) – Trang 4 Ngày (20-26) – Trang 5 Ngày (27-31) – Trang 6 Trang Chuyên Đề – Trang 7 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn, nhận được sự trợ giúp cần thiết và cho các trẻ em…

Read More

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 02-2016

CỨ LÀM THEO SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA NỘI SAN SỐ THÁNG 02/2016 HÃY CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA CHA Mục Lục Ý cầu nguyện và Kinh Gia Đình – Trang 1 Ngày (1-06) – Trang 2 Ngày (07-13) – Trang 3 Ngày (14-20) – Trang 4 Ngày (21-29) – Trang 5 Trang Chuyên Đề – Trang 6 Ý CẦU NGUYỆN Ý chung: Cầu cho chúng ta, biết quan tâm đến vũ trụ vạn vật, là hồng ân nhưng không đã nhận được, để canh tác và gìn giữ cho các thế hệ tương…

Read More